23.05.24

Kehtestatud detailplaneeringud

Muhu vallas on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:


küla Planeeringu nimi eesmärk Kehtestamise otsus
Hellamaa Kristiine Kruntimine, elamute ehitusõigus 19.08.2003 otsus nr 39
 
Kukkemetsa Kruntimine, elamute ehitusõigus 24.05.2005 otsus nr 131
 
Tamme Kruntimine, elamute ehitusõigus 22.10 2008 otsus nr 215
 
Igaküla Matsi Kruntimine, elamute ehitusõigus 23.02.2007 otsus nr 109
 
Mäe Kruntimine, puhkemaja ja elamu rajamine 29.08.2012 otsus nr 143
 
Kallaste Kallaste sadamaala sadama ning külaplatsi terviklahenduse väljatöötamine 19.04.2018 otsus nr 42
Lautri Krundi hoonestamine, ekv vähendamine

23.01.2009 otsus nr 246

planeeringut muudetud Kallaste sadamaala detailplaneeringuga
 

Uuelanski Kruntimine, elamute ehitusõigus 23.01.2009 otsus nr 245
 
Kantsi Haaviku Päikesepargi rajamine 20.02.2019 otsus nr 342
Luha ja Metsaveere Päikesepargi rajamine 16.03.2022 otsus nr 29
Riida Kruntimine, elamute ehitusõigus 16.03.2022 otsus nr 30
 
Uie-Peedu ja Luha Kruntimine, ehitusõigus 04.01.2017  korraldus nr 1
Koguva Kalasadama ala Majutus-,toitlustus- ja teenindusasutuse rajamine 20.02.2009 otsus nr 249
 
Rannaaia Krundi hoonestamine 21.11.2008 otsus nr 232
 
Kuivastu Helme Päikesepargi rajamine 15.06.2022 otsus nr 47
Kaura Päiksepargi rajamine 16.11.2022 otsus nr 72 planeeringut muudetud Kaurasalu ja Uue-Ankru detailplaneeringuga
Kaurasalu ja Uue-Ankru Päiksepargi rajamine 20.03.2024 otsus nr 144
Kuivastu sadam Sadama arendamine 17.08.2022 otsus nr 55
Männiku Kruntimine, elamute ehitusõigus 21.09.2007 otsus nr 151
 
Tammikülje Elamu rajamine 15.03.2017 otsus nr 203
Külasema Tooma Päikesepargi rajamine 11.11.2020 korraldus nr 284
Liiva Aasa Korterelamute rajamine 18.07.2019 korraldus nr 196
Hariduse ja Tuha kinnistu arengu terviklahenduse väljatöötamine  spordi-virgestus ja puhkealana 22.03.2018 otsus nr 37
Sidejaoskonna ja Tõnise Kaubanduskeskuse ja parkla rajamine 15.06.2011 otsus nr 107
Planeering muutunud kehtetuks Liiva Kaupluse detailplaneeringu kehtestamisega
Sotsiaalkeskuse Sotsiaalkeskuse rajamine 19.12.2008 otsus nr 239
 
Tõnise Maa sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja ehitusõiguse andmine 20.09.2017 otsus nr 230
Keskuse Liiva küla keskuse ruumilise terviklahenduse loomine 26.04.2017 korraldus nr 92
Liiva kaupluse

kauplusehoone laiendamine taarapunkti ning prügimaja rajamisega ning perspektiivne kaubandus-teenindusfunktsiooniga lisahoonete  rajamine.

28.07.2021 korraldus nr 266
Maleva ja Raunmäe
Liiva keskuse ettevõtlusala laiendamine
09.08.2019 korraldus nr 217
Muhu Maja büroo- ja ärihoone rajamine 01.08.2019 korraldus nr 202
Mulgu
taimekasvatustalu ning taluturismi edendamiseks puhkemajade ja seminarihoone rajamine
15.05.2024 otsus nr 150
Raunmäe elamute rajamine 20.03.2024 otsus nr 143
Linnuse Eemu Kruntimine, elamute ehitusõigus 17.06.2010 otsus nr 55
 
Taga-Tooma Kruntimine, elamute ehitusõigus 21.11.2008 otsus nr 230
 
Väikese väina 
110 kv kaabelliin
Kaabelliini rajamine 21.12.2017 korraldus nr 376
Nautse Kästiku-Mihkli Maaüksuse jagamine, 1 elamu rajamine 18.03.2015 otsus nr 73
 
Nõmmküla Kadaka Kruntimine, elamute ehitusõigus 25.08.2006 otsus nr 71
 
Kalatööstuse ja Toomu-Mihkli Hotelli, SPA, sadamahoone majutusasutste rajamine 19.06.2012 otsus nr 138
 
Uus-Ansuvälja Kruntimine, elamute ehitusõigus 23.11.2004 otsus nr 108
 
Vana-Leemeti Päikesepargi rajamine 24.01.2019 korraldus nr 19
Paenase Rukkisaadu Puhkemajade rajamine 19.04.2023 otsus nr 102
Pallasmaa Mihkli
 
Sigala rekonstrueerimine, kruntimine elamute ehitusõigus 19.01.2007 otsus nr 105
 
Pädaste Laasikse-Nuka Tehnovõrkude rajamine 18.06.2014 otsus nr 41
 Planeeringulahendust muudetud Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga detailplaneeringuga

 
Lahe Krundi hoonestamine ekv vähendamine 17.04.2012 otsus nr 130
 Planeeringulahendust muudetud Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga detailplaneeringuga

 
Männiku Kruntimine, elamute ehitusõigus 17.08.2011 otsus nr 113
 
Pädaste mõisa mõisakompleksi taastamine ja turismikompleksi välja ehitamine
 
24.05.2005 otsus nr 131
 
Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga Ümberkruntimine, elamu rajamine 17.05.2017 otsus nr 213
Kadaka Elamuehitus, ehituskeeluvööndi vähendamine 16.08.2017 otsus nr 220
Päelda Tagaküla Kruntimine, elamute ehitusõigus 17.08.2011 otsus nr 114
planeeringulahendus muudetud Ruusiaugu detailplaneeringuga
Ruusiaugu Päikesepargi rajamine 15.11.2017 otsus nr 339
Raegma Vasseli (Antoni) Kruntimine, elamute ehitusõigus 25.08.2006 otsus nr 72
 
Rannaküla Lumikellukese Kruntimine, elamute ehitusõigus 23.11.2011 otsus nr118
 
Raugi Aspli Kruntimine, elamute ehitusõigus 21.11.2008 otsus nr 231
 
Asplivälja Raugi Aspli dp muutmine Asplivälja mü osas 17.04.2012 otsus nr129
 
Kadakaranna Kruntimine, elamute ehitusõigus 24.05.2005 otsus nr 131
 
Kasesääre Puhkeküla rajamine 19.08.2003 otsus nr 40
 
Männa Kruntimine, ehitusõigus 15.06.2020 otsus nr 117
Rootsivere Kotka Kruntimine, ehitusõigus 21.06.2005 otsus nr 138
 
Rässa Haigru ja Lagemaa Puhkeküla ja üksikelamu rajamine 11.11.2021 korraldus nr 401
Jaanioru Kruntimine, ehitusõigus   17.06.2010 otsus nr 57
 
Kalevi Krundi hoonestamine 16.10.2009 otsus nr 282
Kopli Kruntimine, ehitusõigus   30.05.2012 otsus nr 135
 
Kulla, Saare ja Heigu Kruntimine, ehitusõigus 18.12.2009 otsus nr 15
Käometsa Kruntimine, ehitusõigus 19.12.2008 otsus nr 241
 
Põllu Kruntimine, ehitusõigus 19.12.2008 otsus nr 240
parandus 18.08.2010 otsus nr 65
Ritsu Kruntimine, ehitusõigus 26.09.2000 otsus nr 46
osaliselt kehtetuks tunnistatud 16.03.2022 otsusega nr 31
Tõnise Kruntimine, ehitusõigus 24.5.2005 otsus nr 131. Vallavolikogu 12.10.2016.a. otsusega nr 171 osaliselt kehtetuks tunnistatud.
Simiste Kadakaaru Kruntimine, ehitusõigus 19.05.2006 otsus nr 48
 
Kaisturanna (Mäetalu) Kruntimine, ehitusõigus 29.08.2012 otsus nr 145,
planeeringulahendus muudetud Lõkitsa detailplaneeringuga
Männituka Kruntimine, ehitusõigus 20.02.2009 otsus nr 248
 
Lõkitsa Elamu rajamine, ehituskeeluvööndi vähendamine 14.12.2017 otsus nr 17
Põlluingli Elamu rajamine, ehituskeeluvööndi vähendamine 22.02.2023 otsus nr 88
Suudme Kruntimine, ehitusõigus 21.09.2007 otsus nr 152
 
Uuelu-Jaani ja Kevade Kruntimine, ehitusõigus 17.04.2009 otsus nr 261
 
Valka ja Valka-Lepiku Kruntimine, ehitusõigus  
Soonda Muhu tapamaja  väiketapamaja rajamine 26.06.2018 korraldus nr 149
Suuremõisa Lageda Kruntimine, ehitusõigus 27.11.2013 otsus nr 8
planeeringulahendus muudetud Lageda detailplaneeringuga

 
Lageda Kehtiva planeeringu muutmine hoonestusala suuruse ja asukoha osas 24.01.2018 korraldus nr 8
Tamse
 
Krundi kinnistu ja lähiümbruse Kruntimine, elamute rajamine, spordibaasi arendamine 14.02.2024 otsus nr 134
 
Lindmetsa Krundi hoonestamine 13.08.2014 otsus nr 44
Tusti Kupja ja Mereääre Kruntimine, ehitusõigus 20.10.2003 otsus nr 48
Vahtraste Mulla kruntimine, ehtiusõigus 12.09.2018 korraldus nr 213
Nõmme Krundi hoonestamine 19.10.2004 otsus nr 101
Paali Kruntimine, ehitusõigus 11.10.2005 otsus nr 151
 
Sireli Mulla dp muutmine hoonestusala ja tehnotrasside asukoha osas 29.04.2021 korraldus nr 168
Tipika Kruntimine, ehitusõigus 17.06.2010  otsus nr 56
 
Vanamõisa Piirinurga Elamu-ärihoone rajamine 24.05.2017 korraldus nr 133 
Viira Uuelu Tankla ja kaupluse rajamine 29.08.2012 otsus nr 144
Võiküla Ranna Kruntimine, ehitusõigus 20.04. 2007 otsus nr 128
Vahtra ja Haaviku Päikesepargi rajamine 28.08.2020 korraldus nr 184
Võlla Aasapõllu Kruntimine, ehitusõigus 25.08.2006 otsus nr 73

 

Planeeringu nimele klikates suunatakse Teid planeeringute infostüsteemi, kus saab tutvuda planeeringute materjalidega.

 

 

Toimetaja: PILLE TAMM