14.03.24

Eelarved

Eelarve täitmine

Eelarve täitmist vaata siit

2024

Lühiülevaade

Vastuvõetud eelarve

2024. aasta eelarve 2. lugemine eelarve ja seletuskiri seletuskiri esitatud parandustele koondeelarve

2024. aasta eelarve 1. lugemine eelarve ja seletuskiri

2023

2023. aasta 2. lisaeelarve seletuskiri

2023. aasta 1. lisaeelarve seletuskiri  

Lühiülevaade

Vastuvõetud eelarve

2023. aasta eelarve 2. lugemine eelarve ja seletuskiri seletuskiri esitatud parandustele koondeelarve

2023. aasta eelarve 1. lugemine eelarve ja seletuskiri

2022

2022. aasta 2. lisaeelarve seletuskiri

2022. aasta 1. lisaeelarve seletuskiri 

Lühiülevaade

Vastuvõetud eelarve

2022. aasta eelarve 2. lugemine tulud kulud seletuskiri esitatud parandustele

2022. aasta eelarve 1. lugemine tulud kulud investeeringud seletuskiri

2021

Muhu valla 2021.a lisaeelarve

Muhu valla 2021. a eelarve

Lühiülevaade

Eelarve seletuskiri 2.lugemisele

Parandusettepanekud teisele lugemisele vallavalitsus lasteaed

Muhu valla 2021.aasta eelarve 1.lugemine tulud kulud investeeringud

 

2020

Muhu valla 2020. a eelarve

Lühiülevaade Muhu valla 2020. aasta eelarvest

Muhu valla 2020.a 1. lisaeelarve

Lühiülevaade Muhu valla 2020 eelarve täitmisest

2019

Muhu valla 2019. a eelarve

Muhu valla 2019. a 1. lisaeelarve

Muhu valla 2019. a 2. lisaeelarve

 

2018

Rahanduskomisjoni koosoleku protokoll 11.12.2017 
2018. a eelarve tabel ja seletuskiri esimesele lugemisele 14. detsember 2017

Rahanduskomisjoni koosoleku protokoll 12.02.2018

2018. a vastu võetud eelarve ja seletuskiri

2018. a 1. lisaeelarve 
2018. a 2. lisaeelarve

 

2017

Eelnõu ja seletuskiri 2017. a eelarve esimesele lugemisele:
Eelarve tabel
Seletuskiri

Muhu valla 2017. a eelarve esimene lugemine toimus volikogus 14. detsembril 2016. a. Parandusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 01.02.2017.
Istungi protokoll

Rahanduskomisjon vaatas komisjoni koosolekul üle laekunud ettepanekud ja eelarve projekti 2. lugemisele. 
Vallavalitsus arutas laekunud ettepanekuid 07.02.2017 toimunud istungil.

Volikogu 22.02.17 istungi protokoll
Parandusettepanekud 

2017. a eelarve projekt

Eelarve 2. lugemine ja eelarve vastuvõtmine toimus volikogus 22.02.2017. 

2017. a eelarve

Valla 2017. aasta 1. lisaeelarve
 

2016

2016. a eelarve esimene lugemine toimus 16.12.2015. a volikogu istungil. 
2016. a eelarve projekt ja seletuskiri esimesel lugemisel.

2016.a eelarve teine lugemine ja kinnitamine toimus 16.03.2016.a volikogu istungil. Volikogu protokoll, vastuvõtmise määrus

2016. a eelarve
Eelarve seletuskiri 
2016. a 1. lisaeelarve 
2016. a 2. lisaeelarve 
2016. a 3. lisaeelarve

 

 

 

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT