Kuivastu sadama detailplaneeringu planeeringuala laiendamine

Muhu Vallavolikogu laiendas oma 19.11.2020.a. otsusega nr 148 Kuivastu sadama detailplaneeringu planeeringuala

Laiendatud planeeringuala suurus on ca 14,3 ha ja hõlmab katastriüksusi Kuivastu hotell (47801:008:0278), Kuivastu sadam (47801:008:0259), Kuivastu sadam (47801:008:0753), Kuivastu sadam (47801:008:0258), Kuivastu sadam (47801:008:0260), Teeääre (47801:008:0491), osaliselt 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee (47801:008:0531) ning katastriüksusega 47801:008:0753 piirnevat rannikumerd. Planeeringuala piir on toodud juuresoleval asendiplaanil. Planeeringu eesmärgiks on Kuivastu sadama territooriumi funktsionaalsemaks muutmine, maakasutus- ja ehitustingimuste määratlemine.

Täiendav info maa@muhu.ee, 4530680

 


Statistika

Rahvaarv: 1974
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid