Vabariigi valitsus leppis 19. oktoobril 2021 põhimõtteliselt kokku uutes kontrollmeetmetes ja toetustes, et leevendada haiglate ülekoormust ja paremini ohjeldada koroonaviiruse...

Vabariigi valitsus leppis kokku uutes COVID-19 kriisi lahendamise meetmetes

Vabariigi valitsus leppis 19. oktoobril 2021 põhimõtteliselt kokku uutes kontrollmeetmetes ja toetustes, et leevendada haiglate ülekoormust ja paremini ohjeldada koroonaviiruse...

Muhu Vallavolikogu algatas oma 14.10.2021. a. otsusega nr 196 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeering hõlmab Tamse külas asuvaid Krundi...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 14.10.2021. a. otsusega nr 196 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeering hõlmab Tamse külas asuvaid Krundi...

Liiva ja Hellamaa raamatukogud on neljapäeval, 21. oktoobril suletud (seminaripäev Kuressaares). Vabandage  

Liiva ja Hellamaa raamatukogud on 21. oktoobril suletud

Liiva ja Hellamaa raamatukogud on neljapäeval, 21. oktoobril suletud (seminaripäev Kuressaares). Vabandage  

Aasta lõpus startiv Eesti suur e-rahvaloendus põhineb suures osas registriandmetel, mistõttu oodatakse usaldusväärsete tulemuste saamiseks kõiki inimesi lähikuudel oma andmed hariduse, rahvuse,...

Rahvastikuregistri andmete uuendamisega algab rahvaloenduse esimene etapp

Aasta lõpus startiv Eesti suur e-rahvaloendus põhineb suures osas registriandmetel, mistõttu oodatakse usaldusväärsete tulemuste saamiseks kõiki inimesi lähikuudel oma andmed hariduse, rahvuse,...

Täna, 14. oktoobril tähistatakse neljandat korda rahvusvahelist e-jäätmete päeva, millega pööratakse tähelepanu elektroonikajäätmete vähendamisele ja taaskasutusele. Maailmas tekib igal...

E-jäätmete päev: mitu kilo elektroonikat seisab kasutult sinu kodus?

Täna, 14. oktoobril tähistatakse neljandat korda rahvusvahelist e-jäätmete päeva, millega pööratakse tähelepanu elektroonikajäätmete vähendamisele ja taaskasutusele. Maailmas tekib igal...

Avalik konkurss Muhu Vallavalitsuse SOTSIAALNÕUNIKU ametikohale Sotsiaalnõuniku  põhiülesandeks on sotsiaalhoolekande töö  korraldamine Muhu vallas. Peamised ametiülesanded:...

Muhu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaalnõuniku ametikoha täitmiseks

Avalik konkurss Muhu Vallavalitsuse SOTSIAALNÕUNIKU ametikohale Sotsiaalnõuniku  põhiülesandeks on sotsiaalhoolekande töö  korraldamine Muhu vallas. Peamised ametiülesanded:...

Rahandusministeerium teatab Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise...

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalike arutelude teade

Rahandusministeerium teatab Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise...

Liiva raamatukogu on suletud: 12.-15. oktoobrini 21.oktoobril (koolituspäev) Vabandan!

Teade Liiva raamatukogult

Liiva raamatukogu on suletud: 12.-15. oktoobrini 21.oktoobril (koolituspäev) Vabandan!

Muhu Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Muhu vallale kuuluva  mahtuniversaali PEUGEOT PARTNER , registreerimismärgiga 740MFI. Sõiduki alghind on 300 eurot ,...

Kirjaliku enampakkumise korraldamine

Muhu Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Muhu vallale kuuluva  mahtuniversaali PEUGEOT PARTNER , registreerimismärgiga 740MFI. Sõiduki alghind on 300 eurot ,...

Sügis toob kaasa jahedad ilmad ja koos sellega kütteperioodi alguse. Sooja saamiseks tehakse kodustes küttekolletes tuld ning mõnes majapidamises visatakse lisaks küttepuudele ahju ka jäätmeid....

Prügi põletamine saastab õhku ja ohustab inimeste tervist

Sügis toob kaasa jahedad ilmad ja koos sellega kütteperioodi alguse. Sooja saamiseks tehakse kodustes küttekolletes tuld ning mõnes majapidamises visatakse lisaks küttepuudele ahju ka jäätmeid....

Muhu Vallavalitsus võttis 06.10.2021.a. korraldusega nr 340 vastu Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Rässa külas asuvaid...

Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 06.10.2021.a. korraldusega nr 340 vastu Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Rässa külas asuvaid...

Vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu mürgine gaas, mis võib tekkida igasugusel põlemisel, kui ei jätku piisavalt õhku. Selline olukord tekib kergesti halva ventilatsiooniga siseruumides....

TTJA nõuanne: Kuidas valida vingugaasiandurit? 8 märksõna, mida selle soetamisel silmas pidada

Vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu mürgine gaas, mis võib tekkida igasugusel põlemisel, kui ei jätku piisavalt õhku. Selline olukord tekib kergesti halva ventilatsiooniga siseruumides....

Teadusalgatuse „Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!" kulg on olnud hoogne. Vaatluslehe  samblikud.ee  kaudu on teadlastele saadetud juba üle 800 samblikevaatluse nii metsast kui ka...

Teadlased ootavad samblikevaatlusi raiesmikelt

Teadusalgatuse „Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!" kulg on olnud hoogne. Vaatluslehe  samblikud.ee  kaudu on teadlastele saadetud juba üle 800 samblikevaatluse nii metsast kui ka...

Kolme kuu pärast ehk täpsemalt 28. detsembril antakse start Eesti suureks e-loenduseks, kus kõik inimesed ja nende eluruumid loetakse üle. Selle eelduseks ja loenduse lihtsustamiseks on...

Vaatame üle oma andmed rahvastikuregistris!

Kolme kuu pärast ehk täpsemalt 28. detsembril antakse start Eesti suureks e-loenduseks, kus kõik inimesed ja nende eluruumid loetakse üle. Selle eelduseks ja loenduse lihtsustamiseks on...

Täiskasvanud Õppija Nädala raames saab Liiva raamatukogus 6.-15. oktoobrini osaleda individuaalsetel arvutikoolitustel, mille teema määrab soovija ise. Koolitused toimuvad raamatukogu...

Täiskasvanud Õppija Nädal

Täiskasvanud Õppija Nädala raames saab Liiva raamatukogus 6.-15. oktoobrini osaleda individuaalsetel arvutikoolitustel, mille teema määrab soovija ise. Koolitused toimuvad raamatukogu...

Täna, 01. oktoobril on Muhu valla 31. sünnipäev. Palju õnne meile kõigile! Sünnipäeva tähistamiseks ja märkimaks ära valla elanike arvu kasvu ning taasjõudmist 2000 inimeseni (01.09.2021...

Muhu vald 31

Täna, 01. oktoobril on Muhu valla 31. sünnipäev. Palju õnne meile kõigile! Sünnipäeva tähistamiseks ja märkimaks ära valla elanike arvu kasvu ning taasjõudmist 2000 inimeseni (01.09.2021...

Liiva ja Hellamaa raamatukogud on 28.—30. septembrini suletud (õppereis). Vabandage.

Teade raamatukogudelt

Liiva ja Hellamaa raamatukogud on 28.—30. septembrini suletud (õppereis). Vabandage.

Lehtede langemise ajaga kaasnevad suuremad koristustööd koduaias. Tekkinud aiajäätmed on mõistlik kompostida kohapeal. Metsa alla või võsa vahele aias tekkinud jäätmeid viia ei tohi, sest...

Aiajäätmete koht ei ole metsa all

Lehtede langemise ajaga kaasnevad suuremad koristustööd koduaias. Tekkinud aiajäätmed on mõistlik kompostida kohapeal. Metsa alla või võsa vahele aias tekkinud jäätmeid viia ei tohi, sest...

  Muhu valla jäätmekava aastateks 2021–2026 eelnõuga on võimalik tutvuda Muhu valla kodulehel 1. septembrist kuni 30. septembrini 2021. Eelnõu ja rakendusplaan on leitavad valla...

Muhu valla jäätmekava aastateks 2021-2026 avalikustamine

  Muhu valla jäätmekava aastateks 2021–2026 eelnõuga on võimalik tutvuda Muhu valla kodulehel 1. septembrist kuni 30. septembrini 2021. Eelnõu ja rakendusplaan on leitavad valla...

Muhu valla õpilastel, kes õpivad gümnaasiumis või omandavad kutseharidust põhikooli järgselt, on õigus saada igakuist õppetoetust (va Orissaare Gümnaasium). Õppetoetuse taotlused palun...

Head gümnaasiumide ja ametikoolide õpilased!

Muhu valla õpilastel, kes õpivad gümnaasiumis või omandavad kutseharidust põhikooli järgselt, on õigus saada igakuist õppetoetust (va Orissaare Gümnaasium). Õppetoetuse taotlused palun...

Statistika

Rahvaarv: 2011
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid