RMK Saaremaa metskond teavitab kavandatavatest metsaraietest kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alal Piiri seiklusraja lähistel.  Riigimetsas on kümne aasta kava alusel planeeritud teha...

Teade RMK poolt kavandatavatest raietest

RMK Saaremaa metskond teavitab kavandatavatest metsaraietest kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alal Piiri seiklusraja lähistel.  Riigimetsas on kümne aasta kava alusel planeeritud teha...

Liiva Raamatukogu ja Hellamaa Raamatukogu on reedel, 23. oktoobril suletud (seminar Kuressaares). Vabandage.

Raamatukogud 23. oktoobril suletud.

Liiva Raamatukogu ja Hellamaa Raamatukogu on reedel, 23. oktoobril suletud (seminar Kuressaares). Vabandage.

2020. aasta on kuulutatud digikultuuri teema-aastaks ning digikirjaoskus on muutumas võrdväärseks tavalise kirjaoskusega. Proovime ka raamatukogus sellele rohkem tähelepanu pöörata, küsige ja...

Raamatukogupäevad 20. - 30. oktoobril Liiva raamatukogus

2020. aasta on kuulutatud digikultuuri teema-aastaks ning digikirjaoskus on muutumas võrdväärseks tavalise kirjaoskusega. Proovime ka raamatukogus sellele rohkem tähelepanu pöörata, küsige ja...

Muhu Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Hellamaa küla Tellise katastriüksusel (katastritunnus 47801:006:0452, kinnistu registriosa nr 3912634) asuva 1,6 ha suuruse ala...

Kirjaliku enampakkumise korraldamine

Muhu Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Hellamaa küla Tellise katastriüksusel (katastritunnus 47801:006:0452, kinnistu registriosa nr 3912634) asuva 1,6 ha suuruse ala...

Vallamajas, Muhu Muuseumis ja Hellamaa Raamatukogus on müügil raamat "Muhu kunstis. Kunst Muhus" hinnaga 30 eurot. Vallamajas saadaval ka valla juubelilogoga: mütsid- hind 16 eurot ...

Valla juubelimeened

Vallamajas, Muhu Muuseumis ja Hellamaa Raamatukogus on müügil raamat "Muhu kunstis. Kunst Muhus" hinnaga 30 eurot. Vallamajas saadaval ka valla juubelilogoga: mütsid- hind 16 eurot ...

Muhu Vallavalitsus võttis 30.09.2020.a. korraldusega nr 218 vastu Külasema küla Tooma katastriüksuse (47801:002:0250, maatulundusmaa, pindala 15,78 ha) detailplaneeringu. Palneeringuala hõlmab...

Külasema küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 30.09.2020.a. korraldusega nr 218 vastu Külasema küla Tooma katastriüksuse (47801:002:0250, maatulundusmaa, pindala 15,78 ha) detailplaneeringu. Palneeringuala hõlmab...

TÕN kava Hellamaa Raamatukogus 7. - 16. oktoobril 13. oktoobri eakate kohvihommik, külaliseks Muhu valla uus lastekaitsespetsialist, täiskasvanueas nii ametikoolis kui ka just kevadel...

Sündmused Hellamaa raamatukogus

TÕN kava Hellamaa Raamatukogus 7. - 16. oktoobril 13. oktoobri eakate kohvihommik, külaliseks Muhu valla uus lastekaitsespetsialist, täiskasvanueas nii ametikoolis kui ka just kevadel...

Muhu Vallavolikogu 17.09.2020. a. otsuse nr 142 kohaselt pikendatakse Muhu valla üldplaneeringu avalikku väljapanekut kuu aja võrra, et anda Muhu valla elanikele ja muudele huvitatud isikutele...

Muhu vald pikendab Muhu valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku kestust 22. oktoobrini

Muhu Vallavolikogu 17.09.2020. a. otsuse nr 142 kohaselt pikendatakse Muhu valla üldplaneeringu avalikku väljapanekut kuu aja võrra, et anda Muhu valla elanikele ja muudele huvitatud isikutele...

COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks pakub veebipõhine platvorm Coursera võimalust tasuta õppida inglis- ja venekeelsetel kursustel, mille lõpetajad saavad ka vastava tunnistuse iga kursuse...

Õpi internetis – tasuta kursused Courseralt

COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks pakub veebipõhine platvorm Coursera võimalust tasuta õppida inglis- ja venekeelsetel kursustel, mille lõpetajad saavad ka vastava tunnistuse iga kursuse...

Muhu Vallavalitsus kehtestas 28.08.2020.a. korraldusega nr 184 Võiküla Vahtra (katastritunnus 47801:008:0100, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,68 ha) ja Haaviku (katastritunnus...

Võiküla Vahtra ja Haaviku katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 28.08.2020.a. korraldusega nr 184 Võiküla Vahtra (katastritunnus 47801:008:0100, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,68 ha) ja Haaviku (katastritunnus...

Muhu valla õpilastel, kes õpivad gümnaasiumis või omandavad kutseharidust põhikooli järgselt, on õigus saada igakuist õppetoetust (va Orissaare Gümnaasium). Õppetoetuse taotlused palun...

Head Muhu valla gümnasistid (va Orissaare gümnaasium) ja ametikoolide õpilased!

Muhu valla õpilastel, kes õpivad gümnaasiumis või omandavad kutseharidust põhikooli järgselt, on õigus saada igakuist õppetoetust (va Orissaare Gümnaasium). Õppetoetuse taotlused palun...

2020. a jaanuaris tehti Statistikaameti poolt vähemalt 16-aastaste Eesti elanike seas rahuloluküsitlus 76 kohalikus omavalitsuses. Rahuloluküsitlusest selgub, et Eesti ühed rahulolevamad...

Kõige rahulolevamad inimesed elavad Muhu vallas

2020. a jaanuaris tehti Statistikaameti poolt vähemalt 16-aastaste Eesti elanike seas rahuloluküsitlus 76 kohalikus omavalitsuses. Rahuloluküsitlusest selgub, et Eesti ühed rahulolevamad...

Rahandusministeeriumi pressiteade:  Eesti esimese riikliku mereala planeeringu põhilahendust ja selle mõjude hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 17.-19. augustini...

Rahandusministeerium kutsub mereala planeerimises kaasa rääkima

Rahandusministeeriumi pressiteade:  Eesti esimese riikliku mereala planeeringu põhilahendust ja selle mõjude hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 17.-19. augustini...

Muhu Vallavolikogu võttis oma 30.07.2020 otsusega nr 140 vastu Muhu valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Muhu valla üldplaneeringu avalik...

Muhu vald korraldab Muhu valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu

Muhu Vallavolikogu võttis oma 30.07.2020 otsusega nr 140 vastu Muhu valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Muhu valla üldplaneeringu avalik...

Rohkem kui sada aastat tagasi kooti Muhu saarel sukki, mis kuuluvad Eesti ja ilmselt kogu maailma kudumiskultuuri tippteoste hulka. Peenikesest lõngast uskumatult tihe kude, ülikeerulised kirjad...

Maailma suurim Muhu sukkade näitus

Rohkem kui sada aastat tagasi kooti Muhu saarel sukki, mis kuuluvad Eesti ja ilmselt kogu maailma kudumiskultuuri tippteoste hulka. Peenikesest lõngast uskumatult tihe kude, ülikeerulised kirjad...

On ilmselt päris palju koduomanikke, kes just suvel teevad plaane kodus-suvilas suuremate remonditööde osas - soojapidavad uued aknad, fassaad, pööningu-katuse soojustamine või uus küttesüsteem....

KredEx katab maja terviklikku renoveerimist kuni 50 000 euro ja suvekodu puhul kuni 30 000 euro ulatuses

On ilmselt päris palju koduomanikke, kes just suvel teevad plaane kodus-suvilas suuremate remonditööde osas - soojapidavad uued aknad, fassaad, pööningu-katuse soojustamine või uus küttesüsteem....

  Keskkonnaametil valmis nutirakendus teokaart.keskkonnaamet.ee , mille kaudu saavad inimesed saata teavet lusitaania teetigude leviku kohta Eestis. „Selleks, et anda paremaid...

Keskkonnaamet kogub teavet kahjuliku teoliigi leviku kohta

  Keskkonnaametil valmis nutirakendus teokaart.keskkonnaamet.ee , mille kaudu saavad inimesed saata teavet lusitaania teetigude leviku kohta Eestis. „Selleks, et anda paremaid...

Stenbocki maja, 9. juuli 2020 – Valitsus otsustas täna leevendada alates 15. juulist avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordivõistluste korraldamisele seatud piiranguid ning suurendada...

Valitsus lubab juuli keskpaigast avalikele üritustele rohkem külastajaid

Stenbocki maja, 9. juuli 2020 – Valitsus otsustas täna leevendada alates 15. juulist avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordivõistluste korraldamisele seatud piiranguid ning suurendada...

Keskkonnaameti pressiteade 3. juuli 2020: Keskkonnaamet ootab teateid karuputke võõrliikidest, et panna piir nende ohtlike taimede levikule. Oluline on teada anda ka üksikutest...

Keskkonnaamet kogub teavet karuputke võõrliikide uutest kasvukohtadest

Keskkonnaameti pressiteade 3. juuli 2020: Keskkonnaamet ootab teateid karuputke võõrliikidest, et panna piir nende ohtlike taimede levikule. Oluline on teada anda ka üksikutest...

Muhu Vallavalitsus kehtestas 15.06.2020.a. korraldusega nr 117 Raugi küla Männa maaüksuse (47801:001:0796, maatulundusmaa, pindala 7,33 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on...

Raugi küla Männa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 15.06.2020.a. korraldusega nr 117 Raugi küla Männa maaüksuse (47801:001:0796, maatulundusmaa, pindala 7,33 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on...