Teabenõue

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue.Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue vaid märgukiri või selgitustaotlus. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

1. Teabenõude esitaja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

E-mail on kohustuslik

2. Teabenõue

See väli on kohustuslik.