19.02.24

Arengukava

Arengukava koostamisel osalemiseks võtta ühendust huvipakkuva valdkonna töörühma juhiga ja/või jälgi reklaami ja osale avalikel aruteludel, edasta oma ettepanekud e-kirja teel kantselei@muhu.ee.

08.02.2024 arengukava visiooniseminari materjalid

Seminari_esitlus_Muhu.pptx

Seminari esitlus_M.Laan

Arutelu töölehed

1.Inimene

2.Elukeskkond

3.Ühiskond

4.Majandus

5.Valitsemine

Kokkuvõte arutelude tulemustest

 

Muhu Vallavalitsuse 28.03.2023 korraldusega nr 100 moodustati Muhu valla arengukava 2035+ koostamiseks juhtrühm koosseisus:

Annika Auväärt
Kalev Kütt
Piret Lang
Raido Liitmäe
Imre Luht
Meelis Mereäär
Liia Ots
Ain Saaremäel
Marian Salum
Pille Tamm
Ave Toomsalu
Anneli Tõru

Juhtrühma 1. koosoleku protokoll

Juhtrühma 2. koosoleku protokoll

Juhtrühma 3. koosoleku protokoll

 

Arengukava valdkondlikud töörühmad

Valla juhtimine

Töörühma juht: Raido Liitmäe, raido.liitmae@muhu.ee

Liikmed: A. Saaremäel, M. Ling, A. Auväärt, P. Tamm, K. Kütt, A. Toomsalu, L. Saaremäel, K. Kelder 

Haridus ja noorsootöö

Töörühma juht: Liia Ots, noortekeskus@muhu.ee

Liikmed: U. Kipper, A. Anton, M. Salum, K. Keerd, A. Tõru

Sotsiaalhoolekanne

Töörühma juht:  Anneli Tõru, sotsiaal@muhu.ee

Liikmed: lastekaitse - L. Ots, E. Perelštein, K. Liitmäe, K. Noot, L. Vokk:

täiskasvanute sotsiaalhoolekanne - M. Luup, A. Rummel, R. Põld, T. Jõgi

Kultuur ja sport (vabaaeg ja külaelu)

Töörühma juht: Meelis Mereäär, meelis@muhumuuseum.ee

Liikmed: A. Jõgi, T. Traumann, M. Saarkoppel, K. Saarkoppel

Taristu

Töörühma juht: Imre Luht, kommunaal@muhu.ee

Liikmed: P. Lang, A. Saaremäel, R. Liitmäe, A. Jõgi, J. Vink, T. Ligi

Elukeskkond

Töörühma juht: Pille Tamm, maa@muhu.ee

Liikmed: A. Auväärt, P. Lang, R. Liitmäe, A. Toomsalu, A. Holm, J. Vink, J. Rauk, H. Andruškevitšus
 

 

Muhu Vallavolikogu 15.03.2023 otsusega nr 91 algatati uue Muhu valla arengukava 2035+ koostamine.

 

Muhu valla arengukava 2019-2030 tegevuskava täiendati Muhu Vallavaolikogu 21.09.2022 määrusega nr 15.

MVV 21.09.2022 määruse nr 15 lisa Muhu valla arengukava 2019-2030 tegevuskava

 

Muhu valla arengukava 2019-2030 ja tegevuskava kinnitati Muhu Vallavolikogu 15.08.2019 määrusega nr 36.

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT