Hajaasustuse programm aastal 2021

1. veebruarist 1. aprillini avatud olnud hajasustuse programmi taotlusvooru esitati 2021. aastal Muhu vallast 38 taotlust: 25 kanalisatsioonisüsteemide valdkonda, 12 veesüsteemide valdkonda ja 1 autonoomsete elektrisüsteemide valdkonda. Teede valdkonda käesoleval aastal taotlusi ei esitatud.

Hindamiskomisjon viib paikvaatlusi läbi käesoleval nädalal, ringi sõideti 20. aprillil ja paikvaatlused jätkuavad 23. aprillil. Hindamiskoosolek viiakse läbi 27. aprillil.


Statistika

Rahvaarv: 2017
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid