Seoses Muhu Hooldekeskuse külastuskeeluga palume  sotsiaalnõuniku ja lastekaitsetöötajaga kontakteeruda telefoni või e-posti teel ja vajadusel kokkusaamine kokku leppida.

Töökorraldus

Seoses Muhu Hooldekeskuse külastuskeeluga palume  sotsiaalnõuniku ja lastekaitsetöötajaga kontakteeruda telefoni või e-posti teel ja vajadusel kokkusaamine kokku leppida.

Muhu Vallavolikogu 17.09.2020. a. otsuse nr 142 kohaselt pikendatakse Muhu valla üldplaneeringu avalikku väljapanekut kuu aja võrra, et anda Muhu valla elanikele ja muudele huvitatud isikutele...

Muhu vald pikendab Muhu valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku kestust 22. oktoobrini

Muhu Vallavolikogu 17.09.2020. a. otsuse nr 142 kohaselt pikendatakse Muhu valla üldplaneeringu avalikku väljapanekut kuu aja võrra, et anda Muhu valla elanikele ja muudele huvitatud isikutele...

Ürituse info Saare maakonna 2020 aasta noorte ettevõtluspäev leiab aset 5. oktoobril 2020. a kell 10 - 17.30 Muhu Noortekeskuses, kus paralleelselt leiab aset kaks sündmust –...

Noorte Ettevõtluspäev: “Võta ise ette” ja Saaremaa Päike äriideede konkurss Muhu Noortekeskuses

Ürituse info Saare maakonna 2020 aasta noorte ettevõtluspäev leiab aset 5. oktoobril 2020. a kell 10 - 17.30 Muhu Noortekeskuses, kus paralleelselt leiab aset kaks sündmust –...

7. oktoobril kell 13-14. Õpitund. Sügisesed seaded. Juhendab Marju Rannala-Soop, Neolill. Osaluspanus 5€. Etteregistreerimine kuni 30.09. Tel 4530686 | liivark@muhu.ee ...

Täiskasvanud Õppija Nädal 7.-16.okt 2020 Liiva raamatukogus

7. oktoobril kell 13-14. Õpitund. Sügisesed seaded. Juhendab Marju Rannala-Soop, Neolill. Osaluspanus 5€. Etteregistreerimine kuni 30.09. Tel 4530686 | liivark@muhu.ee ...

7.-16.oktoober leiab aset üle-eestiline TÕN nädal (Täiskasvanud õppija nädal). Selle nädala raames on soovijatel võimalus midagi õpetada täiskasvanud õppijale ja registreerida pakutav üritus. ...

Täiskasvanud õppija nädal 07.-16. oktoober 2020

7.-16.oktoober leiab aset üle-eestiline TÕN nädal (Täiskasvanud õppija nädal). Selle nädala raames on soovijatel võimalus midagi õpetada täiskasvanud õppijale ja registreerida pakutav üritus. ...

COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks pakub veebipõhine platvorm Coursera võimalust tasuta õppida inglis- ja venekeelsetel kursustel, mille lõpetajad saavad ka vastava tunnistuse iga kursuse...

Õpi internetis – tasuta kursused Courseralt

COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks pakub veebipõhine platvorm Coursera võimalust tasuta õppida inglis- ja venekeelsetel kursustel, mille lõpetajad saavad ka vastava tunnistuse iga kursuse...

Esimest korda Eestis on võimalik õppida vanemaealiste digimentori koolitusel. Digioskused on ammu kuulutatud üldoskuseks, nagu seda on nt lugemine ja kirjutamine. Süsteemne lähenemine, kuidas...

Kogukonna vanemaealiste digimentori koolitus

Esimest korda Eestis on võimalik õppida vanemaealiste digimentori koolitusel. Digioskused on ammu kuulutatud üldoskuseks, nagu seda on nt lugemine ja kirjutamine. Süsteemne lähenemine, kuidas...

COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse eesmärk on  ühekordse tagastamatu abi andmine ettevõtjatele  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse...

Muhu valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetusvoor

COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse eesmärk on  ühekordse tagastamatu abi andmine ettevõtjatele  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse...

Muhu Vallavalitsus kehtestas 15.06.2020.a. korraldusega nr 117 Raugi küla Männa maaüksuse (47801:001:0796, maatulundusmaa, pindala 7,33 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on...

Raugi küla Männa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 15.06.2020.a. korraldusega nr 117 Raugi küla Männa maaüksuse (47801:001:0796, maatulundusmaa, pindala 7,33 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on...

Alates 01.06 on lubatud avalikud üritused (etendused, kontserdid, festivalid, rahvakultuurisündmused, laadad, konverentsid jne), k.a. ühe- kui mitmepäevased ettevõtmised, mille raames võib...

Kultuuri- ja avalike ürituste korraldamise ja kultuuriasutuste avamise üldised nõuded

Alates 01.06 on lubatud avalikud üritused (etendused, kontserdid, festivalid, rahvakultuurisündmused, laadad, konverentsid jne), k.a. ühe- kui mitmepäevased ettevõtmised, mille raames võib...

Muhu Vallavalitsus kehtestas 28.08.2020.a. korraldusega nr 184 Võiküla Vahtra (katastritunnus 47801:008:0100, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,68 ha) ja Haaviku (katastritunnus...

Võiküla Vahtra ja Haaviku katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 28.08.2020.a. korraldusega nr 184 Võiküla Vahtra (katastritunnus 47801:008:0100, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,68 ha) ja Haaviku (katastritunnus...

Muhu Vallavalitsus, Saare maakonna Muhu valla Liiva küla kaugküttepiirkonna võrguettevõtjana, teatab kavatsusest sõlmida soojuse ostmise leping kuni 10 aastaks soojatootjatega järgnevatel seni...

Teade soojuse ostmise lepingu sõlmimise kavatsusest

Muhu Vallavalitsus, Saare maakonna Muhu valla Liiva küla kaugküttepiirkonna võrguettevõtjana, teatab kavatsusest sõlmida soojuse ostmise leping kuni 10 aastaks soojatootjatega järgnevatel seni...

Sügis toob kaasa uue õppeaasta huvitegevuses. Muhu vallas kehtiv huvitegevuse toetamise kord võimaldab saada vallapoolset toetust Muhu vallas elavate ja õppivate 3 – 19 aasta vanuste laste ja...

Huvitegevuse toetamine

Sügis toob kaasa uue õppeaasta huvitegevuses. Muhu vallas kehtiv huvitegevuse toetamise kord võimaldab saada vallapoolset toetust Muhu vallas elavate ja õppivate 3 – 19 aasta vanuste laste ja...

Muhu valla õpilastel, kes õpivad gümnaasiumis või omandavad kutseharidust põhikooli järgselt, on õigus saada igakuist õppetoetust (va Orissaare Gümnaasium). Õppetoetuse taotlused palun...

Head Muhu valla gümnasistid (va Orissaare gümnaasium) ja ametikoolide õpilased!

Muhu valla õpilastel, kes õpivad gümnaasiumis või omandavad kutseharidust põhikooli järgselt, on õigus saada igakuist õppetoetust (va Orissaare Gümnaasium). Õppetoetuse taotlused palun...

Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st allfondist. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab: üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja...

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2021. aastal.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st allfondist. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab: üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja...

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. a sügisvoor avatakse 1. septembril 2020. Taotlused koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile  kop@saaremaavald.ee...

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. a sügisvoor avatakse 1. septembril 2020. Taotlused koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile  kop@saaremaavald.ee...

2020. a jaanuaris tehti Statistikaameti poolt vähemalt 16-aastaste Eesti elanike seas rahuloluküsitlus 76 kohalikus omavalitsuses. Rahuloluküsitlusest selgub, et Eesti ühed rahulolevamad...

Kõige rahulolevamad inimesed elavad Muhu vallas

2020. a jaanuaris tehti Statistikaameti poolt vähemalt 16-aastaste Eesti elanike seas rahuloluküsitlus 76 kohalikus omavalitsuses. Rahuloluküsitlusest selgub, et Eesti ühed rahulolevamad...

Rahandusministeeriumi pressiteade:  Eesti esimese riikliku mereala planeeringu põhilahendust ja selle mõjude hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 17.-19. augustini...

Rahandusministeerium kutsub mereala planeerimises kaasa rääkima

Rahandusministeeriumi pressiteade:  Eesti esimese riikliku mereala planeeringu põhilahendust ja selle mõjude hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 17.-19. augustini...

Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid