« Tagasi

Muhu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaalnõuniku ametikoha täitmiseks

Avalik konkurss Muhu Vallavalitsuse SOTSIAALNÕUNIKU ametikohale

Sotsiaalnõuniku  põhiülesandeks on sotsiaalhoolekande töö  korraldamine Muhu vallas.

Peamised ametiülesanded:

 • vallaelanike nõustamine sotsiaalhoolekande küsimustes, nende abistamine vastavate dokumentide täitmisel; 
 • sotsiaaltoetuste taotluste ja selleks vajalike dokumentide vastuvõtmine, toetuste arvestamine ja oma volituste piires toetuste määramine
 • vallavalitsuse ja –volikogu informeerimine valdkonnaga seonduvast ning eelnõude ettevalmistamine
 • sotsiaaltööalase aruandluse ettevalmistamine ja esitamine
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) vajalike andmete sisestamine ja menetlemine;
 • sotsiaalhoolekande eelarve koostamine ja eelarve üle arvestuse pidamine
 • eestkostja ülesannete täitmine ja korraldamine, kohtumaterjalide ettevalmistamine;
 • valdkonna projektide algatamine ja koordineerimine

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatud tingimustele
 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus;
 • kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • empaatiavõime, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;
 • B-kategooria juhtimisõigus

 Kasuks tuleb:

 • avalikus teenistuses töötamise kogemus, soovitavalt teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, kohaliku omavalitsuse tegevusi reguleerivatest õigusaktidest ja oskus neid rakendada;
 • eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas
 • programmi STAR tundmine

Omalt poolt pakume:

 • vaheldus- ja vastutusrikast tööd ning väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • koolitus-ja arenguvõimalusi;
 • toredat töökollektiivi;
 • vajadusel elamispinda

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • CV
 • haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopiad
 • motivatsioonikiri
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Eeldatav tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 01.11.2021 e-posti aadressil vald@muhu.ee või saata allkirjastatult Muhu Vallavalitsusse aadressile Liiva küla 94701, Muhu vald, Saare maakond, märgusõnaga „Sotsiaalnõunik".

Lisainformatsioon: Triin Valk, triin.valk@muhu.ee, tel 459 8196/5664 6773


Statistika

Rahvaarv: 2011
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid