30.05.24

Rahastatud projektid

2024

Muhu spordihalli energiatõhususe parandamine

Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Saare maakonnas

Vaimse tervise teenuse osutamine Muhu vallas 2024. aastal 

Hariduse IKT keskse juhtimismudeli rakendamine Saaremaa ja Muhu vallas

2023

Uus Algus - noorte toetamine Saare maakonnas

Vaimse tervise teenuste osutamine Muhu vallas 2023. aastal

Õpilase individuaalsete vajaduste toetamine Muhu valla haridusasutustes

Elektriautode laadimisvõimekuse loomine Muhus

Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamine

Muhu, Kesselaiu ja Viirelaiu kriisivalmiduse tõstmine

2022

Taastava õiguse põhimõtete kasutuselevõtmine Muhu kogukonnas

Muhu valla kriisivalmiduse suurendamine

2021

Ühisprojekt "Saaremaa, Ruhnu ja Muhu saarte atraktiivsuse tõstmine läbi ajakirja Mo Saaremaa"

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Muhu vallas III

Muhu Liiva keskuse arendamise II etapp

Hüdrokopteri soetamine

Väikelahendused Muhu Põhikooli HEV-õpilastele

2020

Muhu Põhikooli vahetüki lammutamine

Piiri küla Kiku elamu lammutamine

Muhu valla Liiva küla kaugküttepiirkonna katlamaja rekonstrueerimine

Muhu Muuseumi parkla laiendamine ja infrastruktuuri parendamine külastatavuse suurendamiseks

2018

Liiva küla turu- ja puhkeala arendamine

Muhu valla Liiva küla Sinilinnu korterelamu ümberehitamine üürieluruumideks

Kesse elektrivarustus 2. etapp

Täiendavate lapsehoiukohtade loomine Muhu Lasteaias

Muhu Lasteaia lisarühmale ruumide kohandamine

Koelmualade taastamine Muhu vallas

2017

Muhu valla Liiva keskuse ettevõtlusala arendamine

Hellamaa laululava rajamine 2. etapp

Kesse abaja paadisilla rajamine

2016

Muhu valla soojusmajanduse arengukava koostamine aastateks 2016-2030

Projekti maksumus: 3888.00
Toetatud summa: 3499.20
Algusperiood: 07.03.2016

Muhu lasteaia köögiploki rekonstrueerimine

Projekti maksumus: 45 315.72
Toetatud summa: 32 000.00
Algusperiood: 04.01.2016

2014

Liiva - Viira kergliiklustee rajamine

Projekti maksumus: 132 361.85
Toetatud summa: 112 507.57
Algusperiood: 15.10.2014

Muhu pastoraadi pargi maastikukujunduse põhiprpojekti koostamine ning Muhu pastoraadi pargi ja Muhu kirikuaia hoolduskava koostamine

Projekti maksumus: 6600.00
Toetatud summa:  3542.40
Algusperiood: 06.2014

Projekt ja hoolduskavad

2013

Muhu Noortekeskuse uute ruumide rajamine

Projekti maksumus: 673 262.00
Toetatud summa: 527 388.57
Algusperiood: 15.09.2013

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT