9.12.22

Põhipuhkus
(Muhu Vallavalitsuse teenistujad)

 

Töötaja nimi

Puhkuse algus- ja lõppkuupäev

AVE TOOMSALU

01.12-11.12.2022 (11 kp);
27.12-31.12.2022 (5 kp)

ANNIKA AUVÄÄRT 27.12-31.12.2022 (5 kp)
PIRET LANG 19.12-31.12.2022 (11 kp)
HEISKE TUUL 17.12-23.12.2022 (7 kp)

 

Põhipuhkus (valla hallatavate asutuste juhid)

Töötaja nimi

Puhkuse algus- ja lõppkuupäev

LIIA OTS
(Muhu Noortekeskus)
27.12.22-03.01.2023 (7 kp)