14.06.23

Muhu turg

 

 

Tänava-ja turukaubanduse kord Muhu vallas

Turuala asendiskeem

Hinnad Hinnad_2

Turu reeglid

Müügipileti vorm

Oluline info toidukäitlejatele

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) järelevalve alla kuuluvad tulenevalt toiduseadusest avalike ürituste, tänavate ning maanteede ääres olevad toiduga kauplejad.

Amet kontrollib avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid. Järelevalve tegevuse käigus kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele. Alljärgnevalt praktilised soovitused ja nõuete tutvustus kauplejatele, kes tegelevad toidukäitlemisega avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres sh toidu müüjaid/valmistajaid. Infomaterjal on leitav ameti kodulehel avalike ürituste rubriigis kasulike juhendite all.

Avaliku ürituse korraldamise (kus käideldakse toitu) loa saamisel on vaja täita järgmised tingimused:

 • ürituse korraldaja peab tagama, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne üritust enda tegevusest PTAd teavitanud. Teavitanud toidukäitlejad leiab avalikust registrist.
 • ürituse korraldaja saadab üritusel osalevate toidukäitlejate nimekirja kolm päeva enne ürituse toimumist PTA kohalikule esindusele.
 • ürituse korraldaja peab veenduma, et käitlejal, kes alkoholi müüb, on selleks ka eelnevalt saadud vastavad load. Riiklikku alkoholiregistrisse kantud alkohol on leitav avalikust registrist.

Rohkem infot avalike ürituste kohta leiad siit: Avalikud üritused. | Põllumajandus- ja Toiduamet (agri.ee)

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta keidi.leppik@pta.agri.ee

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
01.06.2023

Suvega algab laadahooaeg – mida jälgida toidu ostmisel laadalt?

Müüja vastutab toidu eest, mida laadal pakub. Samas peavad ka ostjad mõningatele nüanssidele tähelepanu pöörama, et toit ei rikneks enne koju jõudmist.

Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialisti Külli Joakiti sõnul tuleb enne ostu meeles pidada, et külmkapitemperatuuri vajav toit tuleb võimalikult kiirelt viia koju külmkappi. „Kiirelt riknevat toitu ei tohi jätta sooja autosse või transportida ilma termokastita pikkade vahemaade taha, sest soojas paljunevad bakterid kiiremini ning toit rikneb," kirjeldas Joakit.

Joakit toob välja viis soovitust, milles enne ostu sooritamist veenduda:

 • toit näeb välja värske ja kvaliteetne;
 • müüja on puhas ja peab kinni hügieeninõuetest;
 • müüja oskab anda informatsiooni toidu koostisosade ja allergeenide kohta;
 • toitu, mis vajab säilimiseks külmkapitemperatuuri, hoitakse sobivates tingimustes. Ärge ostke toitu, mis peab olema külmkapitemperatuuril, aga on pikalt hoitud päikese käes. Haigusi tekitavad mikroorganismid võivad paljuneda väga kiiresti kui toitu säilitatakse valel temperatuuril;
 • toitu hoitakse kaitstuna saastumise eest. Näiteks kui laat toimub asukohas, kus on palju tolmu (lähedal toimub teeremont vms), siis jälgige, et pakendamata toit on kaetud.

Joakit lisab, et laatadel müüakse ka väga palju suitsutatud tooteid, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata. „Seda seetõttu, et toidus võivad kõrgetel temperatuuridel mittetäieliku põlemise käigus tekkida Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH), mis on kantserogeensed, ehk võivad tekitada vähki."

Enne ostu sooritamist laadalt tasub:

 • toodet maitsta – väga intensiivne suitsumaitse võib viidata PAH ühendite normi ületamisele;
 • pöörata tähelepanu toote välimusele – kõrbenud tahmane toode tasub jätta ostmata;
 • uurida, kuidas on toode valminud – kui toode on valmistatud nii, et sealt on tilkunud rasv lõõmavatele laastudele, siis on võimalus PAH ühendite tekkimisele toote valmistamisel. Lisaks tasuks küsida, mis puitu on suitsutamiseks kasutatud. Suitsutamiseks ei sobi vaigused ja pehmed puidud nagu kuusk ja mänd.

Elen Kurvits
kommunikatsiooninõunik
_____________________________ 

elen.kurvits@pta.agri.ee

Alkoholi müük avalikel üritustel

Avalike ürituste korraldamisel tuleks meeles pidada järgmist:

 • Kodustes tingimustes valmistatud alkoholiga kauplemine on keelatud, kuna ka avalikul üritusel tohib müüa ainult aktsiisilaos toodetud ja nõuetekohaselt maksustatud alkoholi.
 • Isiklikus majapidamises valmistatud õlut, veini ja kääritatud jooki ei loeta aktsiisiseaduse ning alkoholiseaduse mõistes alkoholiks seni, kuni seda kasutatakse enda tarbeks mitteärilisel eesmärgil.
 • Kange alkoholi valmistamine koduses majapidamises on keelatud ja alkoholi valmistamise seade kuulub avastamisel konfiskeerimisele.
 • Avaliku ürituse korraldaja peab tagama, et seal ei müüdaks keelatud kaupa.

Täiendavat informatsiooni saate Maksu-ja Tolliameti veeblehelt https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/aktsiisid/alkohol ning Põllumajandus-ja Toiduameti veebilehelt

 

https://pta.agri.ee/alkohol

Lisaküsimuste korral võtta ühendust alltoodud kontaktidel

Karin Liibert
Peaspetsialist
Maksude osakond
Maksu- ja Tolliamet
676 1477

Toimetaja: AVE TOOMSALU