13.04.23

Arengukava

Muhu Vallavolikogu 15.03.2023 otsusega nr 91 algatati uue Muhu valla arenguava 2035+ koostamine.

Muhu Vallavalitsuse 28.03.2023 korraldusega nr 100 moodustati Muhu valla arengukava 2035+ koostamiseks juhtrühm koosseisus:

Annika Auväärt
Kalev Kütt
Piret Lang
Raido Liitmäe
Imre Luht
Meelis Mereäär
Liia Ots
Ain Saaremäel
Marian Salum
Pille Tamm
Ave Toomsalu
Anneli Tõru

Juhtrühma 1. koosoleku protokoll
 

Muhu valla arengukava 2019-2030 tegevuskava täiendati Muhu Vallavaolikogu 21.09.2022 määrusega nr 15.

MVV 21.09.2022 määruse nr 15 lisa Muhu valla arengukava 2019-2030 tegevuskava

 

Muhu valla arengukava 2019-2030 ja tegevuskava kinnitati Muhu Vallavolikogu 15.08.2019 määrusega nr 36.

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT