24.05.24

Arengukava

Muhu valla arengukava 2035 avalik väljapanek toimub 16. - 31. mai 2024. Uue arengukava avalik arutelu toimub 6. juunil kell 16 Muhu Põhikooli saalis.

Muhu Vallavolikogu 15. mai 2024. a protokollilise otsusega  on suunatud avalikule väljapanekule Muhu valla arengukava 2035. Arengukavaga seotud failid:

Muhu valla arengukava 2035

Strateegiakaart

Seletuskiri

Lisa 3 Muhu valla arengukava tegevuskava 2024-2030

Lisa 4 Muhu valla arengukava investeeringute kava 2024-2030

Lisa 1 Muhu valla hetkeolukorra kirjeldus

Lisa 2 Ülevaade Muhu valla arengukava 2019-2030 täitmisest

Kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saavad tutvuda arengukava eelnõuga alljärgnevates kohtades:
• Liiva raamatukogus T–R 9.00–17.00, L 9.00–13.00
• Hellamaa külakeskuses T, K 9–17, N 9–18, R 9–16, L 9–13
• Vallamajas E–K 8.30–17.00, N 8.30–18.00, R 8.30–16.00

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 31. mai 2024. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik esitada arengukava täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressile: kantselei@muhu.ee  või paberkandjal vallavalitsuse postiaadressile Keskuse, Liiva küla, Muhu vald 94701.

Muhu valla arengukava 2035 läbivad põhimõtted on:
Kestlik (säästev) areng – Muhu valla jaoks on oluline tasakaal majandusliku arengu, looduskeskkonna säilimise ning kogukonna heaolu vahel, kestlikkusest lähtutakse nii investeeringute kui ka tegevuste kavandamisel ja elluviimisel.
Kogukondlikkus – Muhu valla areng põhineb avatud kaasamisel, koosloomel ja kokkuhoidval kogukonnal.
Kultuuriline eripära – Muhu saare kultuuripärandit hoitakse, väärtustatakse ja eksponeeritakse valdkondade üleselt nii teenustes, elukeskkonnas kui ka ettevõtluses.

Lisaisnfo:

arendusspetsialist Annika Auväärt, tel 5622 1922, annika@muhu.ee

 

Millised võiksid olla lähiaastate hariduse ja noorsootöö valdkonna olulisemad arengud? Küsitlustulemustega ssab tutvuda siin

08.02.2024 arengukava visiooniseminari materjalid

Seminari_esitlus_Muhu.pptx

Seminari esitlus_M.Laan

Arutelu töölehed

1.Inimene

2.Elukeskkond

3.Ühiskond

4.Majandus

5.Valitsemine

Kokkuvõte arutelude tulemustest

 

Muhu Vallavalitsuse 28.03.2023 korraldusega nr 100 moodustati Muhu valla arengukava 2035+ koostamiseks juhtrühm koosseisus:

Annika Auväärt
Kalev Kütt
Piret Lang
Raido Liitmäe
Imre Luht
Meelis Mereäär
Liia Ots
Ain Saaremäel
Marian Salum
Pille Tamm
Ave Toomsalu
Anneli Tõru

Juhtrühma 1. koosoleku protokoll

Juhtrühma 2. koosoleku protokoll

Juhtrühma 3. koosoleku protokoll

Juhtrühma 4. koosoleku protokoll

 

Arengukava valdkondlikud töörühmad

Valla juhtimine

Töörühma juht: Raido Liitmäe, raido.liitmae@muhu.ee

Liikmed: A. Saaremäel, M. Ling, A. Auväärt, P. Tamm, K. Kütt, A. Toomsalu, L. Saaremäel, K. Kelder 

Haridus ja noorsootöö

Töörühma juht: Liia Ots, noortekeskus@muhu.ee

Liikmed: U. Kipper, A. Anton, M. Salum, K. Keert, A. Tõru

Sotsiaalhoolekanne

Töörühma juht:  Anneli Tõru, sotsiaal@muhu.ee

Liikmed: lastekaitse - L. Ots, E. Perelštein, K. Liitmäe, K. Noot, L. Vokk:

täiskasvanute sotsiaalhoolekanne - M. Luup, A. Rummel, R. Põld, T. Jõgi

Kultuur ja sport (vabaaeg ja külaelu)

Töörühma juht: Meelis Mereäär, meelis@muhumuuseum.ee

Liikmed: A. Jõgi, T. Traumann, M. Saarkoppel, K. Saarkoppel

Taristu

Töörühma juht: Imre Luht, kommunaal@muhu.ee

Liikmed: P. Lang, A. Saaremäel, R. Liitmäe, A. Jõgi, J. Vink, T. Ligi

Elukeskkond

Töörühma juht: Pille Tamm, maa@muhu.ee

Liikmed: A. Auväärt, P. Lang, R. Liitmäe, A. Toomsalu, A. Holm, J. Vink, J. Rauk, H. Andruškevitšus
 

 

Muhu Vallavolikogu 15.03.2023 otsusega nr 91 algatati uue Muhu valla arengukava 2035+ koostamine.

 

Muhu valla arengukava 2019-2030 tegevuskava täiendati Muhu Vallavaolikogu 21.09.2022 määrusega nr 15.

MVV 21.09.2022 määruse nr 15 lisa Muhu valla arengukava 2019-2030 tegevuskava

 

Muhu valla arengukava 2019-2030 ja tegevuskava kinnitati Muhu Vallavolikogu 15.08.2019 määrusega nr 36.

 

Toimetaja: PIRET LANG