15.03.22

Sünnitoetus

 

Kirjeldus:

Sünnitoetust on õigus saada:

  • 100% kehtestatud määrast lapse kohta, kui lapsevanemad alaliselt elavad Muhu vallas ja nende elukohana viimased kaksteist kuud enne lapse sündi on rahvastikuregistrisse sisse kantud Muhu vald ning tingimusel, et lapse sünd registreeritakse Muhu valda.
  • 50% kehtestatud määrast lapse kohta, kui vähemalt üks lapsevanem elab Muhu vallas ja tema elukohana viimased kaksteist kuud enne lapse sündi on rahvastikuregistrisse sisse kantud Muhu vald ning tingimusel, et lapse sünd registreeritakse Muhu valda.
  •  100 % kehtestatud määrast lapse kohta, kui laps sünnib üksikvanema perre, kes elab alaliselt Muhu vallas ja kelle elukohana viimased kaksteist kuud enne lapse sündi on rahvastikuregistrisse sisse kantud Muhu vald ning tingimusel, et lapse sünd registreeritakse Muhu valda. Lapsendajal on õigus sünnitoetust taotleda juhul, kui lapsendaja alaliselt elab Muhu vallas ja tema elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Muhu vald ning tingimusel, et lapsendamise ja lapse registreermine lapsendaja elukoha aadressile toimub enne lapse üheaastaseks saamist. Lapsendajale makstakse sünnitoetust 100% kehtestatud määras.
  • Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetus eestkostjale, kes elab Muhu vallas ja tema elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Muhu vald ning tingimusel, et lapse registreermine eestkostja elukoha aadressile toimub enne lapse üheaastaseks saamist. Eestkostjale makstakse sünnitoetust 100% kehtestatud määras.
     

Sünnitoetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada Muhu Vallavalitsusele kirjalik taotlus koos sünnikande väljatrükiga.
Toetuse suuruseks on 500 eurot.

Kestvus

Nõuetekohase taotluse esitamisel otsustatakse toetuse andmine  
10 tööpäeva jooksul.

Õigusaktid:

Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

sotsiaal[ät]muhu.ee, tel +372 459 8196

 

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Teenuse saamiseks palume pöörduda Muhu  valla sotsiaalnõuniku poole (ruumid asuvad  Muhu Hooldekeskuse SA-s ). Taotluse saab esitada paberkandjal või digiallkirjatatuna e-postiga.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus  DOC PDF

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP