4.06.20

Sotsiaalhoolekanne

Muhu valla sotsiaalvaldkonna spetsialistide tööruumid asuvad Muhu Hooldekeskuse SA-s. 
 
Sotsiaalnõunik 

TRIIN VALK 
Haridus ja eriala: kõrgharidus / sotsiaaltöö  korraldus
telefon: +372 459 8196 /  +372 5664 6773
e-post: triin.valk@muhu.ee
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Lastekaitsespetsialist
SVEA AUVÄÄRT

Haridus ja eriala: kõrgharidus / sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
telefon: +372 5801 7055
e-post: lastekaitse@muhu.ee
 
Sotsiaalhooldaja 

AILI ÕIGE 
telefon: +372 459 8196/  +372 5356 3180
e-post: aili@muhu.ee

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT