15.03.22

Õppetoetus

 

Kirjeldus:

Õppetoetus on eluasemega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks makstav perioodiline toetus õppetöös võlgnevusteta edasi jõudvatele gümnaasiumi-, kutse- või kutsekeskharidust omandavatele noortele, kes ei ole vanemad kui 21 eluaastat. Toetust makstakse õpilastele vastavalt nominaalse õppeaja kestvusele gümnaasiumi- või kutsekeskhariduse omandamisel, kuid mitte kauem kui neli aastat. Toetus ei laiene Orissaare Gümnaasiumis ja täiskasvanute gümnaasiumides õppijatele.

Kestvus

Nõuetekohase taotluse esitamisel otsustatakse toetuse andmine  
10 tööpäeva jooksul.

Õigusaktid:

Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

sotsiaal[ät]muhu.ee, tel +372 459 8196

 

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Teenuse saamiseks palume pöörduda Muhu  valla sotsiaalnõuniku poole (ruumid asuvad  Muhu Hooldekeskuse SA-s ). Taotluse saab esitada paberkandjal või digiallkirjatatuna e-postiga.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus  DOC PDF

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP