Ettevõtlus

2023. aasta alguse seisuga on  äriregistris Muhu valda registreeritud 338 osaühingut. Lisaks on äriregistrisse kantud 90 füüsilisest isikust ettevõtjat, 3 sihtasutust, 2 tulundusühistut ja 1 täisühing. Kõik registrisse kantud isikud ei tegutse küll aktiivselt, kuid ometi näitab suhteliselt suur arv kogukonnaliikmete aktiivsust ja teotahet.

Ettevõtted valdkondade kaupa