Ettevõtlus

2020. aasta alguse seisuga on  äriregistris Muhu valda registreeritud 213 osaühingut. Lisaks on äriregistrisse kantud 91 füüsilisest isikust ettevõtjat, 2 sihtasutust, 2 tulundusühistut ja 1 täisühing. Kõik registrisse kantud isikud ei tegutse küll aktiivselt, kuid ometi näitab suhteliselt suur arv kogukonnaliikmete aktiivsust ja teotahet.

Ettevõtted valdkondade kaupa

 

 

Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid