Ettevõtlusega alustamine

Riigiportaal www.eesti.ee  annab ülevaate, millele tuleb mõelda ja mida peab tegema, kui on soov alustada ettevõtlusega.

Maksu- ja Tolliameti soovitused alustavale ettevõtjale.

Ettevõtlus Muhus

2023. aasta alguse seisuga on  äriregistris Muhu valda registreeritud 338 osaühingut. Lisaks on äriregistrisse kantud 90 füüsilisest isikust ettevõtjat, 3 sihtasutust, 2 tulundusühistut ja 1 täisühing. Kõik registrisse kantud isikud ei tegutse küll aktiivselt, kuid ometi näitab suhteliselt suur arv kogukonnaliikmete aktiivsust ja teotahet.

Ettevõtted valdkondade kaupa

 

Taksoveoloa, teenindajakaardi ja sõidukikaardi taotlemine