15.03.22

Matusetoetus

 

Kirjeldus:

Matusetoetus on ühekordne toetus  rahvastikuregistrijärgse Muhu valla elaniku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks kompenseerimiseks omastele või isikule, kes kannab surnu matuse korraldamisega seotud kulud. Matusetoetust on õigus taotleda ka matuse korraldajal, kelle rahvastikujärgne elukoht on Muhu vald ja kes taotleb toetust lahkunu elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest. Matusetoetuse taotleja esitab Muhu Vallavalitsusele kirjaliku taotluse koos surmatõendi koopiaga.
Toetuse suuruseks on 350 eurot.

Kestvus

Nõuetekohase taotluse esitamisel otsustatakse toetuse andmine  
10 tööpäeva jooksul.

Õigusaktid:

Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

sotsiaal[ät]muhu.ee, tel +372 459 8196

 

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Teenuse saamiseks palume pöörduda Muhu  valla sotsiaalnõuniku poole (ruumid asuvad  Muhu Hooldekeskuse SA-s ). Taotluse saab esitada paberkandjal või digiallkirjatatuna e-postiga.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus  DOCPDF

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP