23.04.20

Ettevõtlus

2020. aasta alguse seisuga on  äriregistris Muhu valda registreeritud 213 osaühingut. Lisaks on äriregistrisse kantud 91 füüsilisest isikust ettevõtjat, 2 sihtasutust, 2 tulundusühistut ja 1 täisühing. Kõik registrisse kantud isikud ei tegutse küll aktiivselt, kuid ometi näitab suhteliselt suur arv kogukonnaliikmete aktiivsust ja teotahet.

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT