4.12.20

Hanked

Muhu valla hankekord on kinnitatud Muhu Vallavolikogu poolt 18.01.2018 määrusega nr 5
Vallavalitsus kinnitab jooksva aasta hankeplaani hiljemalt 1 kuu pärast valla eelarve kinnitamist. Kinnitatud hankeplaanis ei kajastata alla lihthanke piirmäära jäävaid hankeid.
 
Riigihanked (kinnitatud hankeplaanid)
 

Riigihangete register
Kasutades otsingusõnana Muhu Vallavalitsus, kuvatakse kõik Muhu valla poolt registris avaldatud hanked (sõltumata hanke staatusest)

Toimetaja: AVE TOOMSALU