28.02.24

Riigihanked

2024. aasta hankeplaan

Hanke nimetus Hanke liik Hankelepingu eeldatav maksumus km-ta Hankelepingu eeldatav maksumus km-ga Hanke läbiviimise eeldatav aeg Lepingu täitmise aeg
           
           

 

2023. aasta hankeplaan

Hanke nimetus Hanke liik Hankelepingu eeldatav maksumus km-ta Hankelepingu eeldatav maksumus km-ga Hanke läbiviimise eeldatav aeg Lepingu täitmise aeg
Üleriigiline ühishange elektrenergia ostmiseks IX: linnadele, valdadele ning teistele asutustele ja ettevõtetele 2023-2027

üle rahvusvahelise piirmäära riigihange viitenumber 258830

 

Börsihind + marginaal

Jaanuar, hankija Hangete Korraldamise Mittetulundusühing

Aprill 2023 - juuni 2024

Muhu Põhikooli osaline ümberehitamine, 1. etapp

riigihange viitenumber

259176

390 650 468 780 November 2022 - veebruar 2023 Aprill - august
Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Muhu vallas riigihange viitenumber 260424   Baashind 80 l jäätmemahuti tühjendamine Veebruar - märts Juuni 2023 - mai 2026
Liiva tänavavalgustuse uuendamine riigihange koostöös Enefit Connect OÜ-ga viitenumber 265718 41 667 50 000 Aprill - mai  November-detsember 2023
Investeerimislaenu võtmine lihthange   Laenusumma 400 000 eurot Aprill Mai 2023 - aprill 2033
Muhu spordihalli rekonstrueerimiseks ja ujula rajamiseks põhiprojekti koostamine lihthange 41 667 50 000 Oktoober Detsember 2023 - detsember 2024
Kommunaalmasina liisingusse  võtmine

riigihange viitenumber 266996

viitenumber 265334

41 667 50 000 Aprill Juuni 2023 - mai 2028

 

2022. aasta hankeplaan

Hanke nimetus riigihangete registris

Menetluse liik

Hanke seisund

Piiri magasiaida katuse ümberehitamine

lihthange

viitenumber: 248406

teostatud
Killustiku tootmine Muhu vallas Koguva karjääris

riigihange

viitenumber: 247627

teostatud
Liiva keskuse parkla rajamine

riigihange

viitenumber: 250391

teostatud
Muhu valla teede 2022. a pindamistööd

lihthange

viitenumber: 249388

teostatud
Muhu Põhikooli osaline ümberehitamine, 1. etapp

riigihange

viitenumber: 249747

riigihange

viitenumber: 259176

lõpetatud lepinguta

 

täitmisel

Muhu Vallavalitsuse ruumide erimööbli soetamine ja paigaldus lihthange viitenumber: 253041 teostatud
Muhu spordihalli rekonstrueerimiseks ja ujula rajamiseks põhiprojekti koostamine lihthange hanget 2022. a ei tehtud
 

 

2021.aasta hankeplaan 

Hanke nimetus riigihangete registris

Menetluse liik

Hanke seisund

Piiri küla Kiku elamu lammutamine

väikehange

viitenumber: 232190

teostatud

Õppevahendite soetamine Muhu Põhikooli haridusliku erivajadusega õpilastele

lihthange

viitenumber:  235960

teostatud

Muhu valla Liiva küla kaugküttepiirkonna katlamaja rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitustööd

avatud hankemenetlus

viitenumber: 235192

 

teostatud

Muhu valla teede pindamine 2021. aastal

lihthange

viitenumber: 237182

teostatud
Muhu Põhikooli hooneosa lammutamine

väikehange

viitenumber: 237417

väikehange

viitenumber: 238795

lõpetatud

teostatud

Muhu Muuseumi parkla laiendamine ja taristu korrastamine

riigihange

viitenumber: 239131

teostatud
Hüdrokopteri soetamine

riigihange

viitenumber: 240226

teostatud
 

 

2020.aasta hankeplaan 

Hanke nimetus riigihangete registris

Menetluse liik

Hanke seisund

Killustiku tootmine Muhu vallas Koguva karjääris

lihthange

viitenumber:  222979

teostatud

Muhu Põhikooli vestibüüli, trepikoja 124/212 ja fondiruumi ümberehitamine

lihthange

viitenumber:  228812

teostatud

 

 

2019. aasta hankeplaan

Hanke nimetus riigihangete registris

Menetluse liik

Hanke seisund

Liiva keskuse teenindushoone tööprojekti koostamine ja ehitustööd.

avatud hankemenetlus

viitenumber:  205888

teostatud

Muhu valla teede 2019.a pindamistööd

lihthange

viitenumber:  208055

teostaud

Hellamaa külakeskuse ümberehitamise projekteerimistööd

lihthange

viitenumber:   208323

täitmisel

 

Sinilinnu korterelamu köögimööbli ja –tehnika soetamine koos paigaldusega

lihthange

viitenumber:  210997

teostatud

Muhu Vallavalitsusele 20 aastaks ametiruumide üürimine

avatud hankemenetlus

viitenumber:  215414

täitmisel

Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Muhu vallas

kontsessiooni erimenetlus

viitenumber:  216467

täitmisel

 

 

2018. aasta hankeplaan 

Hanke nimetus riigihangete registris

Menetluse liik

Hanke seisund

Muhu valla teede 2018.a pindamistööd

lihthange

viitenumber: 197143

teostatud

Muhu endise hooldekodu hoone ümberehitamise 2.etapi tööprojekti koostamine ja ehitustööd

avatud hankemenetlus

viitenumber: 197235

teostaud

Muhu lasteaia rühmaploki ümberehitamine telgede A ja G ning telgede 8 ja 10 vahel

lihthange

viitenumber:  198509

teostatud

 

Killustiku tootmine Koguva karjääris

lihthange

viitenumber: 199630

teostatud

Kesselaiu elektrivarustuse 2.etapi ehitustööd

väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

viitenumber: 200399

teostatud

Liiva keskuse 1.etapi ehitustööd

avatud hankemenetlus

viitenumber: 200328

teostatud

Investeerimislaenu võtmine

lihthange

viitenumber:  201237

täitmisel

 

 

2017.aasta hankeplaan 
 

Hanke nimetus riigihangete registris

Menetluse liik

Hanke seisund

Muhu valla teede pindamistööd

 

lihthange

viitenumber: 186479

teostatud

Liiva keskuse projekteerimistööd

 

lihthange

viitenumber: 189312

teostaud

Muhu endise hooldekodu hoone ümberehitamise tööprojekti koostamine ja ehitustööde 1. etapp

 

lihthange

viitenumber: 189851

teostatud

 

 

2016.a hankeplaan 

Hanke nimetus riigihangete registris

Menetluse liik

Hanke seisund

Muhu lasteaia köögiploki rekonstrueerimine

 

lihthange

viitenumber: 171715

teostatud

Muhu valla teede pindamistööd

 

lihthange

viitenumber: 173925

teostaud

Muhu laululava tööprojekti koostamine ja ehitustööd

 

lihthange

viitenumber: 176695

teostatud

 

Päelda kruusakarjääri korrastamine

 

lihthange

viitenumber: 174438

teostatud

Sõiduauto kasutusrent

 

lihthange

viitenumber: 178333

täitmisel

Mahtuniversaal-sõiduki kasutusrendile võtmine

lihthange

viitenumber: 177663

täitmisel

Muhu perearstikeskuse 2.korruse ümberehitamise tööprojekti koostamine ja ehitustööd

lihthange

viitenumber: 181513

teostatud

 

 

2015. a hankeplaan

Hanke nimetus riigihangete registris

Menetluse liik

Hanke seisund

Bussi kasutusrendile võtmine

avatud hankemenetlus

viitenumber: 158099

täitmisel

Muhu lasteaia ja spordihalli parkla ehitamine

lihthange

viitenumber: 162177

teostaud

Muhu Noortekeskuse sisustuse soetamine ja paigaldamine

avatud hankemenetlus

viitenumber:  162568

teostatud

 

Muhu Noortekeskuse audio- ja videoseadmete soetamine ja paigaldamine

avatud hankemenetlus

viitenumber: 162570

teostatud

Muhu Noortekeskuse sisustuse soetamine ja paigaldamine – kööginurga mööbel ja köögitehnika

avatud hankemenetlus

viitenumber: 164752

teostatud

 

 

2014. a Muhu vald riigihankeid läbi ei viinud
 

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP