6.07.21

Valla hanked 

2021. aasta hanked

 

Hanke nimetus

Hankelepingu eeldatav maksumus km-ta

Hankelepingu eeldatav maksumus km-ga

Hanke läbiviimise eeldatav aeg

Piiri küla Kiku elamu lammutamine

14 700

17 640

jaanuar

Lasteaia kõnniteede uuendamine

8333

10 000

märts

Liiva keskuseala terrassi ja pinkide rajamine

17 000

20 400

märts-aprill

Muhu Põhikooli hoone osa lammutamine

20 667

24 800

mai

 

 

Läbi viidud hanked

Hanke nimetus: Muhu Põhikooli hooneosa lammutamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke lõpetamine, uue hanke korraldamine

Hanke nimetus: Projekti "Muhu valla Liiva küla kaugküttepiirkonna katlamaja rekonstrueerimine" administreerimine 

Tulemuste kinnitamise otsus                                                                                                              

Hanke nimetus: Piiri küla Kiku elamu lammutustööd 

Tulemuste kinnitamise otsus

                                                                   

2020. aasta hanked

Alla lihthanke piirmäära kavandatavad hanked 2020. aastal

 

Järgmisse aastasse lükkuvad hanked

Hanke nimetus: Piiri küla Kiku elamu lammutustööd (jaanuar 2021)

Hanke nimetus: Liiva raamatukogu kõnnitee rajamine (aprill 2021)

Läbi viidud hanked

Hanke nimetus: Kodud tuleohutuks
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Lumetõrje teenuse osutamine Muhu valla teedel aastatel 2020-2023
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu lasteaia adminploki ümberehitamine telgede D ja I ning telgede 10 ja 15 vahel
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu valla haridusasutuste hoonete kuni 15kW päikeseelektrijaamade projekteerimis-ja ehitustööd
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Eterniidi kogumisring Muhu vallas 2020
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu valla 2020.a teede pindamistööd
Tulemuste kinnitamise otsus

Lõppenud valla hanked

2019

Hanke nimetus: Arvutite ja monitoride kasutusrent
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Liiva keskuse 1.etapi ehitustööde teede ja platside omanikujärelevalve
Tulemuste kinnitamise otsus

2018

Hanke nimetus: Muhu lasteaia 4.rühma mööbli soetamine
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Kontor-soojakute soetamine
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Kesselaiu elektrivarustuse 2.etapi projekteerimistööd
Tulemuste kinnitamise otsus

2017/2018

Hanke nimetus: Muhu valla üldplaneeringu konsultants
Hanke korraldamise otsus, tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Liiva küla Maleva ja Raunmäe maaüksuste detailplaneeringu koostaja
Hanke korraldamise otsus, tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Kesse abaja paadisilla rajamine
Hanke korraldamise otsus, tulemuste hikkitamise otsus

Hanke nimetus: „Muhu endise hooldekodu hoone ümberehitamise omanikujärelevalve" ja lihthanke „Muhu endise hooldekodu hoone ümberehitamise tehniline konsultant" 
Tulemuste kinnitamise otsus

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT