20.06.23

 

Muhu on suuruselt kolmas saar Eestis. Muhu on Saaremaaga  püsiühenduses Väikese väina tammi kaudu, mandrist eraldab saart keskmiselt 7 km laiune Suur väin.

Muhu asendi teeb Saare maakonnas ainulaadseks selle toimimine peamise „sissesõiduväravana". Saart läbib mandri ja Saaremaa vaheline autoliiklus. 2022. a ületas Suurt väina üle 1,65 miljoni reisija ja 792 000 sõidukit. Trassi ääres asub Muhu suurim küla Liiva oma 157 elanikuga (seisuga 1. jaanuar 2023. a). Küla on ühtlasi valla keskasula ning vallamaja, hooldekeskuse, haridusasutuste ja teenindusettevõtete asukoht. Suuremad külad on veel Hellamaa, Linnuse, Nõmmküla ja Kallaste.

Tööstuspiirkondadena on potentsiaali Piiri ja Nõmmküla külas, elamuarenduseks on perspektiivikas Liiva küla. Muhu vallas oli 2023. aasta alguses tööealisi elanikke vanuses 19 - 64 aastat 1306.  

Muhu vald pakub ettevõtluse edendamiseks erinevaid arendusalasid ja tugiteenuseid. Lisaks toetatakse investoreid planeeringu- ja ehitusalaste konsultatsioonidega.

 

Ettevõtluseks sobivad maad

Elamuehituseks sobivad maad

 

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT