6.07.23
Muhu Põhikool võtab konkursi korras tööle:

IT-spetsialisti (0,5 ametikohta)
psühholoogi (0,5 ametikohta), vajalik erialane haridus
tugirühma õpetaja (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus; osaline koormus - 11 tundi)
kunstiõpetuse õpetaja (osaline koormus - 12 tundi)
tehnoloogiaõpetaja (osaline koormus - 12 tundi)
käsitöö- ja kodunduse õpetaja (osalise koormusega - 5 tundi)
võõrkeele õpetaja (osalise koormusega, A - keel 10 tundi, B - keel 3 tundi).
Tööleasumise aeg on 01.09.2023

Õpetajal on vajalik magistrikraad õpetatavas aines ja õpetajakutse, valmidus töötada HEV-õpilastega.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 18. augustiks aadressil Muhu Põhikool, Liiva küla, Muhu vald 94701 või kool@muhu.edu.ee

Täiendav info: õppealajuhataja Ulvi Kipper, telefonil 510 5650, e-post: ulvi.kipper@muhu.edu.ee

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT