Hellamaa külakeskuses on augusti lõpuni avatud Kullaketrajate Tekinäitus.

Kullaketrajate tekinäitus Hellamaal

Hellamaa külakeskuses on augusti lõpuni avatud Kullaketrajate Tekinäitus.

Muhu Vallavolikogu 10. koosseisu 10. istung toimub kolmapäeval, 17. augustil 2022. a. kell 15.00 Hellamaa külakeskuses

Volikogu istungi teade

Muhu Vallavolikogu 10. koosseisu 10. istung toimub kolmapäeval, 17. augustil 2022. a. kell 15.00 Hellamaa külakeskuses

XIX Muhu Jooksu kõikidele osalejatele (nii jooksjad kui kõndijad) on sel aastal uudse kujundusega medalid ning kõikide osalejate vahel loositakse välja maastikuratas.

Muhu Jooksu osalejatele uued medalid ning loosiauhinnaks taas jalgratas

XIX Muhu Jooksu kõikidele osalejatele (nii jooksjad kui kõndijad) on sel aastal uudse kujundusega medalid ning kõikide osalejate vahel loositakse välja maastikuratas.

Saarte Koostöökogu otsustas avada Leader taotlusvoorud ettevõtluse arendamiseks maapiirkonnas (meede 1) ning elukeskkonna parendamiseks (meede 2) 12. septembrist. Taotluse esitamine lõpeb 20....

Avanevad LEADER toetusvoorud

Saarte Koostöökogu otsustas avada Leader taotlusvoorud ettevõtluse arendamiseks maapiirkonnas (meede 1) ning elukeskkonna parendamiseks (meede 2) 12. septembrist. Taotluse esitamine lõpeb 20....

Alexela startis üle-eestiliselt oma 20s teenindusjaamas haljastusprojektiga, mille eesmärk on toetada kogukondades elurikkuse laialdasemat propageerimist ja looduslikku mitmekesisust soosivat...

Alexela haljastusprojekt

Alexela startis üle-eestiliselt oma 20s teenindusjaamas haljastusprojektiga, mille eesmärk on toetada kogukondades elurikkuse laialdasemat propageerimist ja looduslikku mitmekesisust soosivat...

Valdav osa asju (tarbeesemeid, toiduaineid jm tooteid), mille me ostame, on pakendatud. Pakendid on võimalik liigiti koguda ja üle anda ülejäänud tekkivatest jäätmeliikidest eraldi. Kehtiva...

Pakendikonteinerite tühjendusest

Valdav osa asju (tarbeesemeid, toiduaineid jm tooteid), mille me ostame, on pakendatud. Pakendid on võimalik liigiti koguda ja üle anda ülejäänud tekkivatest jäätmeliikidest eraldi. Kehtiva...

XIX Muhu Jooks toimub laupäeval, 13. augustil 2022.a. Eelregistreerimine toimub alates 18. juulist kuni 11. augustini kell 18.00-ni.

XIX Muhu Jooksu registreerimine avatud!

XIX Muhu Jooks toimub laupäeval, 13. augustil 2022.a. Eelregistreerimine toimub alates 18. juulist kuni 11. augustini kell 18.00-ni.

Eesti Töötukassa teavitusürituse eesmärk on anda tööandjale ülevaade pahaloomuliste kasvajate levikust ning inimeste töövõimest haigus- ning raviperioodi ajal.

Tasuta veebiseminar „Töövõime toetamine onkoloogilise haiguse korral“ tööandjatele

Eesti Töötukassa teavitusürituse eesmärk on anda tööandjale ülevaade pahaloomuliste kasvajate levikust ning inimeste töövõimest haigus- ning raviperioodi ajal.

Muhu Muuseumis on avatud näitused "Ega seast villa saa" (kuni 7. augustini) ja "Muhune puhkemine" (25. septembrini). Mõlemad näitused on avatud E-P 10-17.

Näitused Muhu Muuseumis

Muhu Muuseumis on avatud näitused "Ega seast villa saa" (kuni 7. augustini) ja "Muhune puhkemine" (25. septembrini). Mõlemad näitused on avatud E-P 10-17.

Muhu Vallavalitsus võttis 05.07.2022.a. korraldusega nr 232 vastu Kuivastu sadama detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 14,3 ha ja see hõlmab Kuivastu külas asuvaid katastriüksusi...

Kuivastu sadama detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 05.07.2022.a. korraldusega nr 232 vastu Kuivastu sadama detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 14,3 ha ja see hõlmab Kuivastu külas asuvaid katastriüksusi...

13. augustil 2022 toimub XIX Muhu Jooks! Eelregistreerimine 18. juuli - 11. august.

XIX Muhu Jooks peagi tulekul

13. augustil 2022 toimub XIX Muhu Jooks! Eelregistreerimine 18. juuli - 11. august.

Rahandusministeerium tunnustas Muhu valda 2021.a teenustasemete tulemuste avalikustamisel tiitliga „Võimaluste kasutaja 2021“ ehk omavalitsus, kes arvestades elanike arvu, tagamaalisust ja...

Muhu vald sai Rahandusministeeriumi tunnustuse

Rahandusministeerium tunnustas Muhu valda 2021.a teenustasemete tulemuste avalikustamisel tiitliga „Võimaluste kasutaja 2021“ ehk omavalitsus, kes arvestades elanike arvu, tagamaalisust ja...

Tulenevalt ehitisregistri (EHR) töökeskkonna uuendamisest on ajutiselt häiritud ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste väljastamine. Palume mõistvat suhtumist.  

Ehitisregistri tõrked

Tulenevalt ehitisregistri (EHR) töökeskkonna uuendamisest on ajutiselt häiritud ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste väljastamine. Palume mõistvat suhtumist.  

Muhu Vallavolikogu algatas oma 15.06.2022. a otsusega nr 49 Liiva küla Mulgu katastriüksuse (47801:004:0379, pindala 15112 m²) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude...

Liiva küla Mulgu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 15.06.2022. a otsusega nr 49 Liiva küla Mulgu katastriüksuse (47801:004:0379, pindala 15112 m²) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude...

Muhu Vallavolikogu kehtestas 15.06.2022. a otsusega nr 47 Kuivastu küla Helme katastriüksuse (47801:001:0544, pindala 16,97 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on maa-alale...

Kuivastu küla Helme katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas 15.06.2022. a otsusega nr 47 Kuivastu küla Helme katastriüksuse (47801:001:0544, pindala 16,97 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on maa-alale...

Seoses raamatukoguhoidjate õppereisiga on Hellamaa ja Liiva raamatukogu 30. juunist kuni 2. juulini suletud. Vabandage!

Teade raamatukogudelt

Seoses raamatukoguhoidjate õppereisiga on Hellamaa ja Liiva raamatukogu 30. juunist kuni 2. juulini suletud. Vabandage!

Muhu Vallavolikogu otsustas 15.06.2022 otsusega nr 48 Muhu valla üldplaneeringu kehtestamise 1. juulist 2022. Üldplaneering hõlmab kogu Muhu valla territooriumit. Üldplaneeringu koostamise...

Üldplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu otsustas 15.06.2022 otsusega nr 48 Muhu valla üldplaneeringu kehtestamise 1. juulist 2022. Üldplaneering hõlmab kogu Muhu valla territooriumit. Üldplaneeringu koostamise...

Kohalikud omavalitsused korraldavad mitmeid igapäevaelu teenuseid nagu ühistransport, jäätmemajandus, haridus- ja kultuurielu, vaba aja veetmise võimalused jm. Linnade ja valdade suutlikkus neid...

Järjekordselt on oma koduvallaga kõige rahulolevamad Muhu inimesed.

Kohalikud omavalitsused korraldavad mitmeid igapäevaelu teenuseid nagu ühistransport, jäätmemajandus, haridus- ja kultuurielu, vaba aja veetmise võimalused jm. Linnade ja valdade suutlikkus neid...

Uus toetus on välja töötatud pidades silmas eelkõige Ukraina sõjapõgenike tööle saamist, kuid kehtib kõigi rahvusvahelise kaitse saajate tööle võtmisel. Toetust saab taotleda nende töötajate eest,...

Sõjapõgenikke tööle võtnud tööandjad saavad taotleda Eesti Töötukassast toetust

Uus toetus on välja töötatud pidades silmas eelkõige Ukraina sõjapõgenike tööle saamist, kuid kehtib kõigi rahvusvahelise kaitse saajate tööle võtmisel. Toetust saab taotleda nende töötajate eest,...

Erinevalt metsaraietest pole põllu- ja heinatööde tegemise aega võimalik pesitsusrahu huvides nihutada. Kevad-suvel, mil põllul võib leiduda pesitsejaid või poegi kasvatavaid loomi, saab linnu-...

Põllumees saab elurikkust hoida õigete töövõtetega

Erinevalt metsaraietest pole põllu- ja heinatööde tegemise aega võimalik pesitsusrahu huvides nihutada. Kevad-suvel, mil põllul võib leiduda pesitsejaid või poegi kasvatavaid loomi, saab linnu-...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 12