Muhu valla jäätmekava aastateks 2021-2026 avalikustamine

 

Muhu valla jäätmekava aastateks 2021–2026 eelnõuga on võimalik tutvuda Muhu valla kodulehel 1. septembrist kuni 30. septembrini 2021. Eelnõu ja rakendusplaan on leitavad valla kodulehel aadressilt: www.muhu.ee/jaatmemajandus

Perioodil 01.09-30.09.2021 on võimalik esitada jäätmekava eelnõule ettepanekuid ja märkusi e-posti aadressil keskkond@muhu.ee või posti teel aadressile Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald.

Eelnõu tutvustamiseks toimub avalik koosolek 14. septembril kell 17.00 Hellamaa külakeskuses aadressil Külakeskuse, Hellamaa küla. Oodatud on kõigi huviliste ettepanekud ning võimalusel osavõtt koosolekust. Koosoleku läbiviimisel järgitakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reegleid.

Jäätmekava on koostatud võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, jäätmeseaduse ja pakendiseaduse. Jäätmekava on koostatud Muhu vallavalitsuse poolt. Kavaga planeeritakse jäätmehoolduse ja jäätmete ringlussevõtu korraldamist Muhu valla territooriumil aastatel 2021-2026.

Muhu valla jäätmehoolduse kavandamisel on lähtutud riigi jäätmekavast, seadusandlusest tulenevatest kohustustest, elanikkonna vajadustest ning varasemalt kehtinud jäätmekavast (Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020). Järgmiste aastate eesmärgid ja kavandatud tegevused on toodud jäätmekava rakendusplaanis.

Täiendav info: Piret Lang, valla keskkonnaspetsialist, e-posti aadress: keskkond@muhu.ee, telefon: 4530681