15.03.22

Ühekordne sotsiaaltoetus

 

Kirjeldus:

Ühekordne sotsiaaltoetus on vähekindlustatud isiku (sissetulek väiksem kui kahekordne riiklik toimetulekupiir) või perekonna konkreetse olukorra leevendamiseks vajalike kulutuste hüvitamiseks või ajutiste majandusraskuste ületamiseks antav toetus.

Kestvus

Kui kõik on korrektne, otsustatakse abi andmine 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

sotsiaal[ät]muhu.ee, tel +372 459 8196

 

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Teenuse saamiseks palume pöörduda Muhu  valla sotsiaalnõuniku poole (ruumid asuvad  Muhu Hooldekeskuse SA-s ). Taotluse saab esitada paberkandjal või digiallkirjatatuna e-postiga.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus  DOC PDF
 

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP