15.03.22

Turvakoduteenus

 

Kirjeldus:

Turvakoduteenuse eesmärk on tagadaja abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane kriisiabi. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenus tagatakse:

  • lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  • täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 

Kestvus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. 

Õigusaktid:

Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

sotsiaal[ät]muhu.ee, tel +372 459 8196

 

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Teenuse saamiseks palume pöörduda Muhu  valla sotsiaalnõuniku poole (ruumid asuvad  Muhu Hooldekeskuse SA-s ). Taotluse saab esitada paberkandjal või digiallkirjatatuna e-postiga.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus  DOC PDF
   
 

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP