15.03.22

Täisealise isiku hooldus

 

Kirjeldus:

Hooldus seatakse puudega isiku toimetuleku soodustamiseks tema tavapärases keskkonnas, kui isik vajab hooldamist ja järelvalvet igal ööpäeval ning seda ei ole võimalik tagada samas eluruumis elavate või ülapidamiskohustusega pereliikmete poolt.
Täisealise isiku hoolduse seadmise tingimused:
  • Hooldajat ei määrata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülapidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps).
  • Hooldatavale, kelle on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohutusega isikud, määratakse erankorras juhl, kui hoolduskoormus takistab tööealisel ülapidamiskohustusega isikul aktiivselt osaleda tööturul.
  • Hooldus seatakse hooldatavale, kelle elukohana on rahavstikuregistrisse kantud ja kelle tegelik elukoht on Muhu vald.
  • Hooldajat ei määrata, kui hooldust on võimalik tagada teiste teenustega.

Kestvus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. 

Õigusaktid:

Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

sotsiaal[ät]muhu.ee, tel +372 459 8196

 

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Teenuse saamiseks palume pöörduda Muhu  valla sotsiaalnõuniku poole (ruumid asuvad  Muhu Hooldekeskuse SA-s ). Taotluse saab esitada paberkandjal või digiallkirjatatuna e-postiga.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus  DOC PDF

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP