Puudega isiku toetus

 

Kirjeldus:

Puudega isiku toetus on täiendav toetus, mida makstakse raske või sügava puudega inimesele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks, välja arvatud ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest finantseeritavateks tegevusteks.
Täiendavat toetust makstakse juhul, kui puudest tulenevad lisakulutused on suuremad kui riiklik sotsiaaltoetus ja hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Kestvus

Kui kõik on korrektne, otsustatakse abi andmine 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

sotsiaal[ät]muhu.ee, tel +372 459 8196

 

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Teenuse saamiseks palume pöörduda Muhu  valla sotsiaalnõuniku poole (ruumid asuvad  Muhu Hooldekeskuse SA-s ). Taotluse saab esitada paberkandjal või digiallkirjatatuna e-postiga.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus  DOC PDF

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP