Perelepitus aitab lahku minevatel lapsevanematel jõuda üksmeelele ning sõlmida lapse huvidest lähtuvad kokkulepped.

Perelepitus pakub lapsevanematele erapooletut tuge uue elukorralduse loomisel, aitab lahendada erimeelsused kohtuväliselt ning jääda toetavateks lapsevanemateks ka pärast lahkuminekut. 

Kellele? Perelepitus on mõeldud lapsevanematele, kes plaanivad kooselu lõpetada või on selle juba lõpetanud. Perelepitus eeldab võrdseid partnereid, kes soovivad sõlmida laste huvidest lähtuvaid kokkuleppeid. 

Tavapärased teemad perelepituses on lapse elukoht, lapsega suhtlemise kord, ülalpidamise küsimused või ühise hooldusõiguse muutmine (eeldab kohtu suunamist), aga ka muud praktilised küsimused (nt lapse huviharidus, lapsega reisimine, lapse päevakava jms). 

Riikliku perelepitusteenuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus. Täpsem info perelepitusteenuse kohta ja taotluse vorm on leitav https://sotsiaalkindlustusamet.ee/perelepitus

Riiklik perelepitusteenus on lapsevanemale tasuta. 

Siit teavikust saad riikliku perelepitusteenuse kohta põhjalikumalt lugeda. 

Siit videost saad perelepitusteenuse sisu ja protsessi kohta hea ülevaate.