18.05.20

Õppestipendiumite määramine

Muhu Vallavalitsus annab igal aastal välja viies kategoorias õppestipendiumeid:

  1. stipendium ülikoolis õppivale noorele;
  2. stipendium kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis õppivale noorele;
  3. stipendium „põhikooli kiitusega lõpetaja";
  4. stipendium „gümnaasiumi medalist";
  5. stipendium „aasta täiskasvanud õppija".

Õppestipendiumite taotluste esitamise tähtaeg on 01. juuni. Stipendiumite määramise otsustab vallavalitsuse moodustatud stipendiumikomisjon.

Muhu valla stipendiumite määramise kord

Muhu valla stipendiumifondi toetuse taotlus

Taotlus doc

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT