5.03.20

Lastekaitse

Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu. Laps on alla 18-aastastane isik ja lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb teatada kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistile  58017055 või lasteabitelefonil 116 111.

 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

 

Kadunud laste telefoni 116000 teenus, eesmärk on anda esmased juhiseid situatsioonis käitumiseks, vajadusel pakuvad kriisinõustamist ning emotsionaalset tuge nii täiskasvanutele, kelle lapsed on kaduma läinud, kui ka noortele, kes on kodunt ära jooksnud või kes on eksinud. Telefon töötab 24/7 ja on kõigile helistajatele tasuta.

 

Valvetelefon on ööpäevaringne telefon spetsialistidele ning mõeldud eelkõige kasutamiseks juhul, kui abivajava või hädaohus oleva lapse abistamiseks on vajalik lastekaitsealane tugi, kuid kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistiga pole võimalik kontakti saada. Valvetefoni teel pakutakse tuge abivajava või hädaohus oleva lapse juhtumi lahendamisel. 

Piirkondlikud valvetelefoni numbrid:

Põhja piirkond 5919 5718 (Harju, Rapla ja Järva maakond)

Lõuna piirkond 5302 8887 (Jõgeva, Tartu, Võru, Põlva, Valga, Viljandi maakond)

Lääne piirkond 514 2536 (Saare, Hiiu, Lääne, Pärnu maakond)

Ida piirkond 514 5182 (Ida-Viru, Lääne-Viru maakond)

 

 

Toimetaja: TRIIN VALK