22.07.24
 

Korraldatud jäätmevedu

Kohalik omavalitsus korraldab oma territooriumil lähtuvalt jäätmeseaduse sätetest olmejäätmete veo. Selleks viiakse läbi korraldatud jäätmeveo hange, mille tulemusena leitakse veopiirkonnale jäätmevedaja, kehtestatakse jäätmeveo teenustasud ning muud korraldatud jäätmeveo tingimused, mis kehtivad kogu veoperioodi kestel. Muhu vallas veab alates 01.06.2023 kuni 31.05.2026 korraldatud jäätmeveo raames jäätmeid Eesti Keskkonnateenused AS.

 

Korraldatud jäätmeveoga liidetud jäätmeliigid

Muhus on 01.06.2023-31.05.2026 korraldatud jäätmeveo käigus võimalik tekkekohast (ehk oma värava tagant) üle anda:

  • vastava soovi korral pakendijäätmeid (tegemist on vabatahtliku teenusega);
  • vastava soovi korral biojäätmeid (neil, kes mingil põhjusel ei saa või ei soovi biojäätmeid tekkekohal kompostida);
  • paberi- ja kartongijäätmeid (valla jäätmehoolduseeskirjas toodud ulatuses kohustuslikult ja teistele vabatahtliku teenusena) ja
  • segaolmejäätmeid (kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele).

Jäätmeveoga liidetakse kogu veoperioodiks automaatselt kõigi hoonestatud maaüksuste omanikud või valdajad (jäätmevaldajad), kusjuures maaüksuse omanik või kasutaja ei pea selleks ise vedajaga lepingut sõlmima ega muul moel soovi avaldama. Lepingu sõlmimine on soovituslik selleks, et klient oleks teadlik korraldatud jäätmeveo teenuse tingimustest ning saaks tellida vedaja pakutavaid lisateenuseid.

 

Jäätmeveo teenustasud alates 01.06.2023, hinnakirja leiate ka SIIT (link viib jäätmevedaja kodulehele).

 

SEGAOLME-

JÄÄTMED

PABER JA PAPP

 

BIO-

JÄÄTMED

 

PAKENDI-

JÄÄTMED

konteineri maht, liitrit

konteineri tühjendamise

hind, €

konteineri tühjendamise hind, €

konteineri tühjendamise hind, €

konteineri tühjendamise hind, €

80

3,50

0,70

0,70

0,70

140

4,03

0,81

0,81

0,81

240

6,31

1,26

1,26

1,26

600

10,15

2,03

 

2,03

800

14,36

2,87

 

2,87

2500

49,02

9,81

 

 

4500

88,94

17,79

 

17,79

 


Sobiva suurusega mahuti jäätmete üleandmiseks valib jäätmevaldaja ise lähtudes sellest, kui palju vastavaid jäätmeid kahe veopäeva vahelisel ajal tekib. Jäätmemahuti võib igal ajal ümber vahetada sobivama suurusega jäätmemahuti vastu, kuid sellest tuleb teavitada jäätmevedajat. Teenustasu suurus sõltub jäätmemahuti suurusest. Jäätmemahuti(d) on võimalik osta või rentida jäätmevedajalt, jätkata soovi korral rendilepingut eelmise jäätmevedajaga või osta ise sobiva suurusega mahuti(d).

 

Jäätmeveolepingu sõlmimine, suhtlemine jäätmevedajaga

Jäätmeveolepingu sõlmimiseks palume pöörduda vedaja poole kontaktid selleks: saaremaa [ät]keskkonnateenused.ee, telefoninumber 43 55 025.

SIIT on võimalik võtta vedajaga ühendust, kui soovite tühjendust tellida, sellest loobuda, lepingut muuta, jne

E-teeninduses (sisse logimine ID-kaardiga, mobiil-IDga või SMART-IDga) saate toiminguid teha, kui jäätmeveoleping on sõlmitud.

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamine, ühismahuti kasutamine

  • Kui kinnistul ei elata ja seda ei kasutata, saab kinnistu omanik (või kasutaja) taotleda jäätmeveost vabastamist: taotluse vorm: .pdf/.docx Palume vormi täidetult ja (digitaalselt) allkirjastatult edastada e-posti aadressil keskkond[ät]muhu.ee või posti teel Keskuse Liiva küla Muhu vald 94701.
     

  • Kui kinnistul tekkivad jäätmed viiakse teise kinnistu prügikasti, on võimalik vormistada ühismahuti kasutamine: vorm .pdf/.doc. Palume vormi täidetult ja (digitaalselt) allkirjastatult edastada e-posti aadressil keskkond[ät]muhu.ee või posti teel Keskuse Liiva küla Muhu vald 94701.

 

 

 

Toimetaja: PIRET LANG