4.05.23
 

Korraldatud jäätmevedu

Kohalik omavalitsus korraldab oma territooriumil lähtuvalt jäätmeseaduse sätetest olmejäätmete veo. Selleks viiakse läbi korraldatud jäätmeveo hange, mille tulemusena leitakse veopiirkonnale jäätmevedaja, kehtestatakse jäätmeveo teenustasud ning muud korraldatud jäätmeveo tingimused, mis kehtivad kogu veoperioodi kestel. Kuni 31.05.2023 on Muhu vallas jäätmevedaja RagnSells AS, alates 01.06.2023 kuni 31.05.2026 veab jäätmeid Eesti Keskkonnateenused.

Korraldatud jäätmeveoga liidetud jäätmeliigid

Muhus on 01.06.2023-31.05.2026 korraldatud jäätmeveo käigus võimalik tekkekohast (ehk oma värava tagant) üle anda:

  • vastava soovi korral pakendijäätmeid (tegemist on vabatahtliku teenusega);
  • vastava soovi korral biojäätmeid (neil, kes mingil põhjusel ei saa või ei soovi biojäätmeid tekkekohal kompostida);
  • paberi- ja kartongijäätmeid (valla jäätmehoolduseeskirjas toodud ulatuses kohustuslikult ja teistele vabatahtliku teenusena) ja
  • segaolmejäätmeid (kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele).

Jäätmeveoga liidetakse kogu veoperioodiks automaatselt kõigi hoonestatud maaüksuste omanikud või valdajad (jäätmevaldajad), kusjuures maaüksuse omanik või kasutaja ei pea selleks ise vedajaga lepingut sõlmima ega muul moel soovi avaldama. Lepingu sõlmimine on soovituslik selleks, et klient oleks teadlik korraldatud jäätmeveo teenuse tingimustest.

Jäätmeveo teenustasud alates 01.06.2023

 

SEGAOLME-

JÄÄTMED

PABER JA PAPP

 

BIO-

JÄÄTMED

 

PAKENDI

JÄÄTMED

konteineri maht, liitrit

konteineri tühjendamise

hind, €

konteineri tühjendamise hind, €

konteineri tühjendamise hind, €

konteineri tühjendamise hind, €

80

3,44

0,69

0,69

0,69

140

3,96

0,79

0,79

0,79

240

6,20

1,24

1,24

1,24

600

9,99

2,00

2,00

2,00

800

14,12

2,82

2,82

2,82

1500

25,49

5,10

5,10

5,10

2500

48,22

9,64

9,64

9,64

3500

67,16

13,43

13,43

13,43

4500

87,48

17,50

17,50

17,50

 


Sobiva suurusega mahuti jäätmete üleandmiseks valib jäätmevaldaja ise lähtudes sellest, kui palju vastavaid jäätmeid kahe veopäeva vahelisel ajal tekib. Jäätmemahuti võib igal ajal ümber vahetada sobivama suurusega jäätmemahuti vastu, kuid sellest tuleb teavitada jäätmevedajat. Teenustasu suurus sõltub jäätmemahuti suurusest.

  • Kui kinnistul ei elata ja seda ei kasutata, saab kinnistu omanik taotleda jäätmeveost vabastamist: taotluse vorm: .pdf/.docx Palume vormi täidetult ja (digitaalselt) allkirjastatult edastada e-posti aadressil keskkond@muhu.ee või posti teel Keskuse Liiva küla Muhu vald 94701.
     

  • Kui kinnistul tekkivad jäätmed viiakse teise kinnistu prügikasti, on võimalik vormistada ühismahuti kasutamine: vorm .pdf/.doc. Palume vormi täidetult ja (digitaalselt) allkirjastatult edastada e-posti aadressil keskkond@muhu.ee või posti teel Keskuse Liiva küla Muhu vald 94701.

 

 

 

Toimetaja: PIRET LANG