1.09.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muhu valla jäätmekava aastateks 2021-2026 eelnõu avalikustamine

Ettepanekud jäätmekava ja rakendusplaani kohta on oodatud 1. septembrist 2021 - 30. septembrini 2021 e-posti aadressile keskkond[ät]muhu.ee või paberil vallamajja (postiaadress: Vallamaja Liiva küla Muhu vald). 

Avalik koosolek jäätmekava eelnõu tutvustamiseks toimub Hellamaa külakeskuses 14. septembril 2021 kell 17. Koosoleku läbiviimisel järgitakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reegleid.

Täiendav info: keskkonnaspetsialist Piret Lang, e-posti aadress keskkond[ät]muhu.ee, telefoninumber 4530681

Jäätmekava eelnõu

Jäätmekava rakendusplaan

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jäätmemajandus

Juhend jäätmete liigiti kogumiseks

Korraldatud jäätmevedu

Vaata siia: tingimused, vedajad, hinnakirjad, vabastamine 

Teatud liiki sorteeritud jäätmeid (segapakend, klaaspakend, vanapaber, jms) saab ära anda järgneva lingil asuval kaardil toodud kohtades:

Saare maakonna jäätmete vastuvõtukohad kaardil

Saare maakonna jäätmejaamad

Muhule lähim, Maasi jäätmejaam, asub  Saaremaa vallas (endises Orissaare vallas) Mäeküla külas.

Jäätmejaam on avatud regulaarselt järgmistel nädalapäevadel: 
Esmaspäeval kell: 09.00 - 17.00
Kolmapäeval kell: 09.00 - 17.00
Laupäeval kell: 09.00 - 17.00
Jäätmete vastuvõtja telefon: 53 264 525

Jäätmeid võib viia ka Kudjape jäätmejaama, täpsem info Kudjape
jäätmejaama kodulehel www.kudjapejaatmejaam.ee

Kudjape ja Maasi jäätmejaama ühised hinnakirjad alates 01.02.2020:

tavajäätmed

ohtlikud jäätmed

Jäätmejaamades võetakse aastaringselt elanikelt TASUTA vastu paberit ja kartongi, paber- ja kartongpakendeid, mustmetalli, metallpakendeid, akusid ja patareisid, päevavalguslampe, CFC-sid sisaldavaid seadmeid, komplektseid elektroonikaseadmeid.

Rehve võtab vastu Sikassaare Vanametall, kus eraisikul on võimalik TASUTA ära anda 8 sõiduautorehvi ühes kalendriaastas. Ettevõtetelt võetakse rehve vastu tasu eest.

TASU EEST on võimalik rehve ära anda ka Kapra Vanametallis, kus sõiduauto rehvi saab ära anda hinnaga 3 EUR/tk ja rasketehnika rehvide hind 400 EUR/t.

Muhu valla elanike ohtlikke jäätmeid võetakse Maasi ja Kudjape jäätmejaamades TASUTA vastu PIIRATUD KOGUSES, täpsemalt vaata SIIT

  

Toimetaja: PIRET LANG