15.03.22

Isikliku abistaja teenus

 

Kirjeldus:

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude töttu füüsiliselt kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isku seadusjärgsete ülalpidajate hoolduskoormust.
Isikliku abistaja teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevastes tegevustes (liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieeni- ja majapidamistoimingutes, muudes toimingutes).
 

Kestvus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. 

Õigusaktid:

Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

sotsiaal[ät]muhu.ee, tel +372 459 8196

 

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Teenuse saamiseks palume pöörduda Muhu  valla sotsiaalnõuniku poole (ruumid asuvad  Muhu Hooldekeskuse SA-s ). Taotluse saab esitada paberkandjal või digiallkirjatatuna e-postiga.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus  DOC PDF

 


 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP