Muhu Hooldekeskuse SA

Reg.Nr 90010195
Raunmäe
Liiva küla Muhu vald 94701 

telefon: +372 459 8197 

Juhataja: Aino Rummel
e-post: aino.rummel@muhu.ee
telefon: +372 459 8195

Muhu Hooldekeskuse koduleht vajuta, siiaProjekt "Muhu ja Ida-Saaremaa vanurite hooldekodu rajamine"

Objekti valmimise aeg: detsember 2013Toimetaja: TRIIN VALK