14.06.24

Valla hanked 

2024. aasta hanked

Hanke nimetus Hankelepingu eeldatav maksumus km-ta Hankelepingu eeldatav maksumus km-ga Hanke läbiviimise eeldatav aeg
Muhu valla üldplaneeringu Suure väina püsiühenduse trassikoridoride teemaplaneeringu koostaja leidmine  16 100 19 642 veebruar
Elektriautode laadimispunkti rajamiseks vajaliku toitekaabli, jaotuskilbi ja lisavalgustuse paigaldamine 14 700 17 934 jaanuar
Liiva parki mänguväljaku rajamine 37 705 46 000 aprill
VPK investeeringud 46 549 56 790 detsember
Hellamaa külakeskuse reoveepuhasti rajamine 16 393 20 000 mai
Kooli algklasside akende ja rõduukse vahetamine 12 295 15 000 aprill
Kommunaaltehnikale väikehalli soetamine 20 492 25 000 mai

 

Läbi viidud hanked

Digitahvlite soetamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Biojäätmete liigiti kogumise tarvikute soetamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Muhu Valla Kommunaalametile PVC kerghalli soetamine ja paigaldamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Printerite soetamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Liiva pargi mänguväljaku rajamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Koolibussi ootepaviljoni rajamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Elektriautode laadimispunkti rajamiseks vajaliku toitekaabli, jaotuskilbi ja lisavalgustuse paigaldamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Muhu valla üldplaneeringu teemaplaneeringu koostaja leidmine

Kõigi pakkumuste tagasi lükkamine, uue hanke korraldamise otsus

 

2023. aasta hanked

Hanke nimetus: "Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine 2024. a"

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: „Lumetõrje teenuse osutamine Muhu valla teedel aastatel 2023 – 2026"

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Arvutite kasutusrent

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu valla hoonetele generaatoritega ühendamise valmiduse loomine

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Liiva küla Raunmäe katastriüksuse detailplaneeringu koostaja leidmine

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Apteegi kinnistul asuva hoone osalised remonditööd

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: 2023-2024 kütteperioodi puiduhakke tarnimine

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu, Kesselaiu ja Viirelaiu kriisivalmiduse tõstmine

Tulemuste kinnitamise otsus 

Hanke nimetus: Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu koostamine 

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine Muhu vallas 2023. aastal

Tulemuste kinnitamise otsus

 

2022. aasta hanked

Hanke nimetus

Hankelepingu eeldatav maksumus km-ta

Hankelepingu eeldatav maksumus km-ga

Hanke läbiviimise eeldatav aeg

Muhu Muuseumi parkla wc remont ja bussiootekoja rajamine

41 667

50 000

Hange märtsis

Liiva ühisveevärgi- ja   kanalisatsiooni investeering

41 667

50 000

Projekteerimine ja hange - Kuressaare Veevärk AS 

Liiva keskuse sadevete süsteemi parendamine ja arendustööd

25 000

30 000

Päringud jooksvalt

Muhu Põhikooli kõnnitee 2. etapp

8 333

10 000

Hange mais

 

Läbi viidud hanked

Hanke nimetus: Muhu spordihalli valgustuse uuendamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Puiduhakkuri soetamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu Vallavalitsusele mobiilse diiselgeneraatori soetamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu Vallavalitsuse IT-seadmete ja litsentside uuendamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu Vallavalitsusele kontorimööbli soetamine ja paigaldus

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Liiva spordiväljaku korvpalliplatsi uuendamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Väikehanke nr 247081 nimetus: Muhu Muuseumi parkla taristu korrastamine

Tulemuste kinnitamise otsus

 

2021. aasta hanked

Hanke nimetus

Hankelepingu eeldatav maksumus km-ta

Hankelepingu eeldatav maksumus km-ga

Hanke läbiviimise eeldatav aeg

Piiri küla Kiku elamu lammutamine

14 700

17 640

jaanuar

Lasteaia kõnniteede uuendamine

8333

10 000

märts

Liiva keskuseala terrassi ja pinkide rajamine

17 000

20 400

märts-aprill

Muhu Põhikooli hoone osa lammutamine

20 667

24 800

mai

 

Läbi viidud hanked

Hanke nimetus: Liiva keskuse terrassi ja erikujuliste pinkide ehitustööd

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Sõiduki (mahtuniversaal) kasutusrent

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Sõiduki (väike linnamaastur) kasutusrent

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu Lasteaia kõnniteede uuendamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu Põhikooli hooneosa lammutamine

Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke lõpetamine, uue hanke korraldamine

Hanke nimetus: Projekti "Muhu valla Liiva küla kaugküttepiirkonna katlamaja rekonstrueerimine" administreerimine 

Tulemuste kinnitamise otsus                                                                                                              

Hanke nimetus: Piiri küla Kiku elamu lammutustööd 

Tulemuste kinnitamise otsus

                                                                   

2020. aasta hanked

Alla lihthanke piirmäära kavandatavad hanked 2020. aastal

 

Järgmisse aastasse lükkuvad hanked

Hanke nimetus: Piiri küla Kiku elamu lammutustööd (jaanuar 2021)

Hanke nimetus: Liiva raamatukogu kõnnitee rajamine (aprill 2021)

Läbi viidud hanked

Hanke nimetus: Kodud tuleohutuks
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Lumetõrje teenuse osutamine Muhu valla teedel aastatel 2020-2023
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu lasteaia adminploki ümberehitamine telgede D ja I ning telgede 10 ja 15 vahel
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu valla haridusasutuste hoonete kuni 15kW päikeseelektrijaamade projekteerimis-ja ehitustööd
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Eterniidi kogumisring Muhu vallas 2020
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Muhu valla 2020.a teede pindamistööd
Tulemuste kinnitamise otsus

Lõppenud valla hanked

2019

Hanke nimetus: Arvutite ja monitoride kasutusrent
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Liiva keskuse 1.etapi ehitustööde teede ja platside omanikujärelevalve
Tulemuste kinnitamise otsus

2018

Hanke nimetus: Muhu lasteaia 4.rühma mööbli soetamine
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Kontor-soojakute soetamine
Tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Kesselaiu elektrivarustuse 2.etapi projekteerimistööd
Tulemuste kinnitamise otsus

2017/2018

Hanke nimetus: Muhu valla üldplaneeringu konsultants
Hanke korraldamise otsus, tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Liiva küla Maleva ja Raunmäe maaüksuste detailplaneeringu koostaja
Hanke korraldamise otsus, tulemuste kinnitamise otsus

Hanke nimetus: Kesse abaja paadisilla rajamine
Hanke korraldamise otsus, tulemuste hikkitamise otsus

Hanke nimetus: „Muhu endise hooldekodu hoone ümberehitamise omanikujärelevalve" ja lihthanke „Muhu endise hooldekodu hoone ümberehitamise tehniline konsultant" 
Tulemuste kinnitamise otsus

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT