Enampakkumise korraldamine endise vallamaja hoone kasutusse andmiseks

Muhu Vallavalitsus pikendas avalikku kirjalikku enampakkumist Muhu vallale kuuluva endise vallamaja hoone kasutusse andmiseks. Kasutusse antava hoone asukoht Mihkli (katastritunnus 47801:004:0523), Liiva küla, Muhu vald 94701. Hoone antakse kasutusse tervikuna, mitte osadena. Kasutusse antav üldpindala on 97,5 m². Hoone antakse kasutusse ettevõtluse eesmärgil. 

Pakkumuse alghind: 1  (üks) euro/m² ühes kuus

Pakkumuse esitamise uus tähtaeg: 21.12.2023 kell 11.00.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumus märgusõnaga „Vana vallamaja" esitatakse Muhu Vallavalitsusele e-posti teel aadressil  kantselei@muhu.ee

Enampakkumise materjalid

Korraldus enampakkumise korraldamise kohta
Enampakkumise tingimused
Hoone asendiplaan
Pakkumuse vorm
Rendilepingu projekt

Kokkuleppel hoone omanikuga on võimalik enne pakkumuse esitamist ruumidega tutvuda.

Lisainfo valla kantselei 453 0672, vallavanem Raido Liitmäe, 5082776