Saare maakonna kohalikud omavalitsused on tellinud uuringu, et teada saada, mida oleks vaja teha selleks, et Saare maakonna inimeste liikumisvõimalusi parandada. Kui soovid anda oma panuse...

Saare maakonna liikumisuuring

Saare maakonna kohalikud omavalitsused on tellinud uuringu, et teada saada, mida oleks vaja teha selleks, et Saare maakonna inimeste liikumisvõimalusi parandada. Kui soovid anda oma panuse...

Muhu Vallavalitsuse 17.01.2023 korraldusega nr 31 kinnitati sotsiaaltransporditeenuse klientide omaosaluse hinnakiri alates 01.03.2023. suunal Muhu-Kuressaare-Muhu: 20 eurot inimese...

Sotsiaaltranspordi, koduteenuse ja lisateenuste hinnad

Muhu Vallavalitsuse 17.01.2023 korraldusega nr 31 kinnitati sotsiaaltransporditeenuse klientide omaosaluse hinnakiri alates 01.03.2023. suunal Muhu-Kuressaare-Muhu: 20 eurot inimese...

Muudatused raamatukogude lahtiolekuaegades

Teade raamatukogudelt

Muudatused raamatukogude lahtiolekuaegades

2023. aasta hajaasustuse programm on avatud alates 1. veebruarist 2023. Taotlusi saab esitada Muhu Vallavalitsusele kuni 3. aprill 2023. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega...

Hajaasustuse programm 2023. aastal

2023. aasta hajaasustuse programm on avatud alates 1. veebruarist 2023. Taotlusi saab esitada Muhu Vallavalitsusele kuni 3. aprill 2023. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega...

21. jaanuaril toimus Hellamaa külakeskuses kogukonna arutelu täiskasvanuharidusest Muhus. Huvilisi oli kogunenud üle 30. Sissejuhatuseks tuletasime meelde aasta tagasi tehtud küsitluse tulemusi...

Kogukonna arutelu

21. jaanuaril toimus Hellamaa külakeskuses kogukonna arutelu täiskasvanuharidusest Muhus. Huvilisi oli kogunenud üle 30. Sissejuhatuseks tuletasime meelde aasta tagasi tehtud küsitluse tulemusi...

Muhu Vallavolikogu algatas 25.01.2023. a otsusega nr 79 Simiste külas asuva Kari katastriüksuse (47801:008:0242) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Simiste küla Kari katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas 25.01.2023. a otsusega nr 79 Simiste külas asuva Kari katastriüksuse (47801:008:0242) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringuala laiendamine Muhu Vallavolikogu otsustas 25.01.2023. a otsusega nr 80 laiendada Simiste küla Põlluingli detailplaneeringuala....

Simiste küla Põlluingli detailplaneeringu ala laiendamine

Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringuala laiendamine Muhu Vallavolikogu otsustas 25.01.2023. a otsusega nr 80 laiendada Simiste küla Põlluingli detailplaneeringuala....

Isikut tõendava dokumendi taotlemisega puutuvad kokku kõik Eesti kodanikud. Tavaliselt taotletakse uus dokument 5-10 aasta tagant. Samas võib ka ette tulla ootamatusi, nagu näiteks dokumendi...

Isikut tõendav dokument taotle võimalusel iseteeninduses

Isikut tõendava dokumendi taotlemisega puutuvad kokku kõik Eesti kodanikud. Tavaliselt taotletakse uus dokument 5-10 aasta tagant. Samas võib ka ette tulla ootamatusi, nagu näiteks dokumendi...

Navicup OÜ on valmis meisterdanud tormiabi kaardi et abivajajad leiaksid kiiremini üles teenusepakkujaid, kes neile appi saaksid rutata.

Tormiabi kaart

Navicup OÜ on valmis meisterdanud tormiabi kaardi et abivajajad leiaksid kiiremini üles teenusepakkujaid, kes neile appi saaksid rutata.

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt muutuvad ilmaolud väga keeruliseks, tihe lumesadu levib üle terve Eesti ning tuuleiile prognoositakse kuni 26 m/s.

Kuidas tormiga toime tulla

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt muutuvad ilmaolud väga keeruliseks, tihe lumesadu levib üle terve Eesti ning tuuleiile prognoositakse kuni 26 m/s.

Sel talvel lükkavad Muhu valla teid lumest puhtaks just need usinad ettevõtted.

Lumelükkajad Muhu vallas 2022/23

Sel talvel lükkavad Muhu valla teid lumest puhtaks just need usinad ettevõtted.

Riigi Tugiteenuste Keskuse maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest rahastatud projekti nr RE.2.01.21-0434 „Muhu Liiva keskuse arendamise II etapp" toel on Liiva keskuses Muhu...

Liiva keskuses nüüd 55 parklakohta juures

Riigi Tugiteenuste Keskuse maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest rahastatud projekti nr RE.2.01.21-0434 „Muhu Liiva keskuse arendamise II etapp" toel on Liiva keskuses Muhu...

Eestis on metsaomanikel kohustus tagada, et viis aastat pärast raiet oleks enamikes kasvukohtades uus noor mets kasvamas. Meie olud tagavad küll selle, et mingisugune mets hakkab alati nagunii ka...

Metsa hooldamine on tark investeering

Eestis on metsaomanikel kohustus tagada, et viis aastat pärast raiet oleks enamikes kasvukohtades uus noor mets kasvamas. Meie olud tagavad küll selle, et mingisugune mets hakkab alati nagunii ka...

2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensionäride oma....

Tulumaksuarvestuse muudatus vanaduspensioniealistele

2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensionäride oma....

Muhu Vallavolikogu kehtestas 16.11.2022. a otsusega nr 72 Kuivastu küla Kaura katastriüksuse (47801:008:0636, pindala 18,11 ha) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Kuivastu küla Kaura detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas 16.11.2022. a otsusega nr 72 Kuivastu küla Kaura katastriüksuse (47801:008:0636, pindala 18,11 ha) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Maaeluministeerium PRESSITEADE 17.11.2022 Täna kinnitas Vabariigi Valitsus heaks maale elama minemise pilootprogrammi laiendamise. Programmi eesmärk on suurendada erasektori...

Riik toetab maale kolimist

Maaeluministeerium PRESSITEADE 17.11.2022 Täna kinnitas Vabariigi Valitsus heaks maale elama minemise pilootprogrammi laiendamise. Programmi eesmärk on suurendada erasektori...

Iga aiapidaja teab, et lopsakad taimed vajavad rammu, mida pakub viljakas muld. Väetavate omadustega komposti saab aga igaüks ise vähese vaevaga valmistada biojäätmetest. Eesti kodudes...

Kodune kompostimine säästab loodust ja rahakotti

Iga aiapidaja teab, et lopsakad taimed vajavad rammu, mida pakub viljakas muld. Väetavate omadustega komposti saab aga igaüks ise vähese vaevaga valmistada biojäätmetest. Eesti kodudes...

Keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. ...

Muudetakse kaitstavate loodusobjektide kaitse-eeskirja

Keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. ...

2. novembril kogunesid Järva-Jaani Kultuurimajja 11 kohaliku omavalitsuse meeskonnad, kelle jaoks täiskasvanute õppimisele tähelepanu pööramine pole tüütu lisakohustus ja kes ei käsitle seda...

Muhu vald osaleb pilootprogrammis Täiskäik

2. novembril kogunesid Järva-Jaani Kultuurimajja 11 kohaliku omavalitsuse meeskonnad, kelle jaoks täiskasvanute õppimisele tähelepanu pööramine pole tüütu lisakohustus ja kes ei käsitle seda...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 14