24.11.22

Teenused ja blanketid

Muhu valla eelarvest seltsitegevuse toetamine

Taotlusvorm PDF/ DOC

Toetuse kasutamise aruanne PDF/ DOC

 

Avaliku ürituse korraldamise teatis. .doc

Müügipilet

Oluline info toidukäitlejatele

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) järelevalve alla kuuluvad tulenevalt toiduseadusest avalike ürituste, tänavate ning maanteede ääres olevad toiduga kauplejad.

Amet kontrollib avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid. Järelevalve tegevuse käigus kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele. Alljärgnevalt praktilised soovitused ja nõuete tutvustus kauplejatele, kes tegelevad toidukäitlemisega avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres sh toidu müüjaid/valmistajaid. Infomaterjal on leitav ameti kodulehel avalike ürituste rubriigis kasulike juhendite all.

Avaliku ürituse korraldamise (kus käideldakse toitu) loa saamisel on vaja täita järgmised tingimused:

  • ürituse korraldaja peab tagama, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne üritust enda tegevusest PTAd teavitanud. Teavitanud toidukäitlejad leiab avalikust registrist.
  • ürituse korraldaja saadab üritusel osalevate toidukäitlejate nimekirja kolm päeva enne ürituse toimumist PTA kohalikule esindusele.
  • ürituse korraldaja peab veenduma, et käitlejal, kes alkoholi müüb, on selleks ka eelnevalt saadud vastavad load. Riiklikku alkoholiregistrisse kantud alkohol on leitav avalikust registrist.

Rohkem infot avalike ürituste kohta leiad siit: Avalikud üritused. | Põllumajandus- ja Toiduamet (agri.ee)

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta keidi.leppik@pta.agri.ee

Toimetaja: AVE TOOMSALU