2.06.22
 

Korraldatud jäätmevedu

Kohalik omavalitsus korraldab oma territooriumil lähtuvalt jäätmeseaduse sätetest olmejäätmete veo. Selleks viiakse läbi korraldatud jäätmeveo hange, mille tulemusena leitakse veopiirkonnale jäätmevedaja, kehtestatakse jäätmeveo teenustasud ning muud korraldatud jäätmeveo tingimused, mis kehtivad kogu veoperioodi kestel.

Jäätmeveoga liidetakse kogu veoperioodiks automaatselt kõigi hoonestatud maaüksuste omanikud või valdajad (jäätmevaldajad), kusjuures maaüksuse omanik või kasutaja ei pea selleks ise vedajaga lepingut sõlmima ega muul moel soovi avaldama. Lepingu sõlmimine on soovituslik selleks, et klient oleks teadlik korraldatud jäätmeveo teenuse tingimustest.


Sobiva suurusega mahuti jäätmete üleandmiseks valib jäätmevaldaja ise lähtudes sellest, kui palju vastavaid jäätmeid kahe veopäeva vahelisel ajal tekib. Jäätmemahuti võib igal ajal ümber vahetada sobivama suurusega jäätmemahuti vastu, kuid sellest tuleb teavitada jäätmevedajat. Teenustasu suurus sõltub jäätmemahuti suurusest.

  • Kui kinnistul ei elata ja seda ei kasutata, saab kinnistu omanik taotleda jäätmeveost vabastamist: taotluse vorm: .pdf/.doc Palume vormi täidetult ja (digitaalselt) allkirjastatult edastada e-posti aadressil keskkond@muhu.ee või posti teel Vallamaja Liiva küla Muhu vald 94701.
     

  • Kui kinnistul tekkivad jäätmed viiakse teise kinnistu prügikasti, on võimalik vormistada ühismahuti kasutamine: vorm .pdf/.doc. Palume vormi täidetult ja (digitaalselt) allkirjastatult edastada e-posti aadressil keskkond@muhu.ee või posti teel Vallamaja Liiva küla Muhu vald 94701.

Muhu valla territoorium on üks jäätmeveopiirkond.

Korraldatud jäätmeveo hankelepingu (lepingu kehtivus 01.03.2020-28.02.2023) alusel on jäätmevedaja AS Ragn-Sells, jäätmeveo teenuste hinnakiri 01.03.2020-30.06.2022, teenuse hinnakiri 01.07.2022-28.02.2023, konteinerite rendi ja müügi hinnakiri, klienditeenindus: Kuressaare, Pikk 30, tuba 11
E-R 8-17, lõuna 13-14, saaremaa@ragnsells.ee, tel 60 60 439.

 

Korraldatud jäätmeveo tingimused Muhu vallas:

  • veetav jäätmeliik on segaolmejäätmed

  • jäätmeid võib üle anda 80-4500L konteineriga

  • segaolmejäätmeid antakse hajaasustusalal üle vähemalt üks kord 12 nädala jooksul 

  • soovi korral saab segaolmejäätmeid üle anda üks kord kahe nädala jooksul

  • graafikuväline vedu tehakse hajaasustusalal 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

 

 

Toimetaja: PIRET LANG