Ettevõtlus

Riigiportaal www.eesti.ee  annab ülevaate, millele tuleb mõelda ja mida peab tegema, kui on soov alustada ettevõtlusega.

2023. aasta alguse seisuga on  äriregistris Muhu valda registreeritud 338 osaühingut. Lisaks on äriregistrisse kantud 90 füüsilisest isikust ettevõtjat, 3 sihtasutust, 2 tulundusühistut ja 1 täisühing. Kõik registrisse kantud isikud ei tegutse küll aktiivselt, kuid ometi näitab suhteliselt suur arv kogukonnaliikmete aktiivsust ja teotahet.

Ettevõtted valdkondade kaupa

 

Taksoveoloa, teenindajakaardi ja sõidukikaardi taotlemine

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP