2.09.21

Ehitamine

 
01.07.2015 hakkas kehtima ehitusseadustik
 
Ehitusseadustiku lisadena on kinnitatud tabelid, millest saab jälgida, kas ehitamiseks on vaja esitada ehitusteatis, ehitusprojekt ja/või ehitusloa taotlus
 
Lisa 1 tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
 
Lisa 2 tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta
 
Tähelepanu! Krundile juurdepääsuks mahasõidu rajamine tuleb kooskõlastada tee omanikuga. Info tee omandi kohta saab valla kommunaalametilt kommunaal@muhu.ee või tel 453 0675/ mobiil 5198 5630 (Veljo Tammik)
 
Toimetaja: PIRET LANG