24.05.19

Riigilõivu määrad

  • elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine  150 eurot, kasutusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot
  • mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 250 eurot, kasutusloa taotluse läbivaatamine 60 eurot
  • lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot
  • rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot
  • projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine 25 eurot
  • enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine 500 eurot
 
Riigilõiv tasutakse Muhu Vallavalitsuse arveldusarvele EE782200001120228703 (Swedbank)
 
Toimetaja: PILLE TAMM