9.06.21

Muhu valla valimiskomisjon

Muhu valla valimiskomisjon
asukoht: Muhu vallamaja, aadressil Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond 94701
kontakt: telefon +372 453 0677, e-post: vald@muhu.ee

Tööaeg:
Neljapäeviti kell 15.00-18.00, iga kuu kolmas neljapäev (volikogu istungi päev) kell 10-13
Ajavahemikul 18.august-15.september 2021 on valimiskomisjoni tööaeg E-R kell 13.00-17.00, sh 7.septembril kell 13.00-18.00


Valimiskomisjoni koosseis:
Ave Toomsalu (esimees)
Heiske Tuul (aseesimees)
Annika Auväärt
Piret Lang 
Pille Tamm

asendusliige Anneli Tamm

Valimiskomisjon on moodustatud Muhu Vallavolikogu 20.05.2021.a otsusega nr 179
Valla valimiskomisjoni ülesanded: KOV valimiste korraldamine; kandidaatide registreerimine; valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine (sh koondnimekirjade koostamine, valitud volikogu liikmete registreerimine, asendusliikmete registreerimine, lisamandaatide registreerimine); uue volikogu kokku kutsumine; volikogu esimehe valimise läbiviimine ja otsuse kinnitamine ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid. 
Valla ja linna valimiskomisjoni liige on oma ülesandeid täites erapooletu ja sõltumatu.

Muhu valla valimiskomisjonid otsused ja protokollid leitavad dokumendiregistrist.

Valimisjaoskond: Hellamaa külakeskus  

Infoleht valijale EST RUS ENG
Täiendav info Riigi Valimisteenistus 

Toimetaja: AVE TOOMSALU