5.01.23

Muhu valla valimiskomisjon

asukoht: Muhu Maja, aadressil Keskuse, Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond 94701

kontakt: telefon +372 453 0677, e-post: vald@muhu.ee

Tööaeg:
Neljapäeviti kell 9.30-12.30

Valimiskomisjoni koosseis:

vallasekretär Ave Toomsalu (esimees)
Heiske Tuul (aseesimees)
Annika Auväärt
Piret Lang 
Pille Tamm

asendusliige Anneli Tamm

Valimiskomisjon on moodustatud Muhu Vallavolikogu 20.05.2021.a otsusega nr 179
Valla valimiskomisjoni ülesanded: KOV valimiste korraldamine; kandidaatide registreerimine; valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine (sh koondnimekirjade koostamine, valitud volikogu liikmete registreerimine, asendusliikmete registreerimine, lisamandaatide registreerimine); uue volikogu kokku kutsumine; volikogu esimehe valimise läbiviimine ja otsuse kinnitamine ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid. 
Valla ja linna valimiskomisjoni liige on oma ülesandeid täites erapooletu ja sõltumatu.

Muhu valla valimiskomisjonid otsused ja protokollid leitavad dokumendiregistrist.

 

Kasulik link Riigi Valimisteenistus 

Toimetaja: AVE TOOMSALU