5.02.21

Muhu valla valimiskomisjon

Muhu valla valimiskomisjon
asukoht: Muhu vallamaja, aadressil Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond 94701
kontakt: telefon +372 453 0677, e-post: vald@muhu.ee

Tööaeg:
Eelhääletamise päevadel, 20.05-22.05.2019, kell 9.00-20.00
Valimispäeval, 26.05.2019, kell 9.00-22.00

Valimiskomisjoni koosseis:
komisjoni esimees Ave Toomsalu 
komisjoni aseesimees Heiske Tuul
lihtliikmed Kaie Abe, Annika Auväärt, Piret Lang 

komisjoni asendusliikmed Pille Tamm, Anneli Tamm

Valimiskomisjon on moodustatud Muhu Vallavolikogu 18.01.2018.a otsusega nr 28
Valla valimiskomisjoni ülesanded: kandidaatide registreerimine, valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine (sh koondnimekirjade koostamine, valitud volikogu liikmete registreerimine, asendusliikmete registreerimine, lisamandaatide registreerimine), uue volikogu kokku kutsumine, 1.istungi läbiviimine 

Muhu valla valimiskomisjonid otsused ja protokollid leitavad dokumendiregistrist.


Valimisjaoskond: Hellamaa külakeskus  

Täiendav info Riigi Valimisteenistus
Toimetaja: AVE TOOMSALU