16.06.23

Külaseltsid

Koguva Külaselts

Juhatuse liikmed Kadri Tüür, Erkki Noor, Hilja Tüür, Maie Schmuul.

Mittetulundusühing Tamse Külaselts
Juhatuse liikmed Evely Aer, Kaarel Tüür, Hele Lehari.
 
Külaselts Põhjarannik
Juhatuse liikmed Helga Pallas, Reet Hobustkoppel, Monika Soom, Andres Tammik, Maie Laaneväli.
 
Võiküla selts
Juhatuse liikmed Ain Kerem, Ülo Laanoja.
 
JAANI SAADU KÜLASELTS
Juhatuse liikmed Anne Metsniit, Raul Koppel, Jaak Keerberg.
 
Mittetulundusühing Kallaste Rand
Juhatuse liikmed Mihkel Jürisson, Andres Kindel, Madis Rehepapp, Piret Paat.
 
Lõetsa Külaselts
Juhatuse liikmed Martin Mölder, Ulvi Kipper, Hants Kipper, Krista Milk, Bert Holm, Aado Keskpaik.
 
MTÜ Külaselts Printsi
Juhatuse liikmed Annika Auväärt, Liia Ots, Ave Toomsalu.
 
Kesse Vabatahtlik Päästeühing
Juhatuse liige Olav Šverns.
 
Külasema küla seltsing
Esindajad Malle Mätas, Mall Noormets.
 
MTÜ Soonda Külakogukond
Juhatuse liikmed Marii Prii-Pärn, Kadri Keert, Erik Päll.

Muud kodanikeühendused

Muhu Käsitööselts OAD ja EED

Saare Maakonna Memento Ühendus

Mittetulundusühing Muhu Pärandikool

Mittetulundusühing Muhu InSEA

Mittetulundusühing Muhu Seiklusklubi

Muhu Meistrid MTÜ

Mittetulundusühing MUHU MÕTE

Mittetulundusühing Väinamere Uisk

Mittetulundusühing ÕPITUBA

Muhu Merepääste Selts

Muhu-Hellamaa Maanaisteselts

Muhu tantsib laulab MTÜ

MTÜ Muhu Kogukonna Heaks

MTÜ Tähvena sepikoda

Mittetulundusühing ÜÜGU ÜÜRGED

MTÜ Seltsielu

 

 

 

Toimetaja: AVE TOOMSALU