11.04.24

Maakorralduse teenused ja blanketid

Maakorraldustoimingute algatamiseks Vallavalitsusele eraldi avaldust esitama ei pea. Menetlus algatatakse maaomaniku poolt minu.kataster.ee keskkonnas

Detailplaneeringu algatamise avaldus   .PDF  .DOC
Toimetaja: PILLE TAMM