29.11.23

Teede talvine hooldus

Lumelükkajad Muhu vallas 2023-2026

 

Teenuspakkuja

Esindaja  

Kontakt

Piirkond

Muhu Varahalduse OÜ

Erkki Noor

509 7679

Koguva, Rootsivere, Igaküla, Nautse,  Rinsi, Päelda, Paenase, Külasema, Põitse, Tamse, Mõisaküla, Pallasmaa, Nõmmküla, Rannaküla, Rebaski, Kallaste, Tupenurme, Kapi, Sepamäe tee, Rinsi ja Sepamäe kalmistute parklad

Aarne Jõgi FIE

Aarne Jõgi

511 4782

Pädaste, Simiste, Raegma, Rässa, Oina, Tusti, Pärase, Hellamaa, Võlla, Mõega, Tika tee, Kuivastu küla, Võiküla

Collester OÜ

Tõnu Ligi

527 5692

Soonda, Mäla, Targa, Kantsi, Liiva kaupluse  ja Liiva keskuse parklad, Liiva tankla, Piiri, Leeskopa, Ridasi ,Vanamõisa, Nurme, Aljava, Linnuse

Jaaguauto OÜ      

Mati Valk

5346 5977

Liiva, Levalõpme, Lepiku, Viiraküla, Muhu lasteaia/põhikooli parklad

Tamse Mõis OÜ

Priit Saartok

501 7029

Lõetsa, Lalli, Raugi, Vahtraste

Tarvi Valdmets FIE

Tarvi Valdmets

5647 0432

Lehtmetsa, Laheküla, Suuremõisa

Altivi Project OÜ Mati Liik 5822 1881 Liiva-Piiri kergliiklusteed

Lisainfo tel 5198 5630

Muhu valla teedevõrk

Muhu valla territooriumil on 2021. a alguse seisuga 80,446 km riigimaanteid. Teestiku peateljeks on valda läbiv Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee nr 10. Ülejäänud riigimaanteed on kõrval maanteed. Mustkattega (tolmuvaba kattega) on 76,036 km riigiteid.

Kohalike teede (valla- ja avalikuks kasutuseks määratud erateed) kogupikkus Muhu vallas on 133,6 km, vallale kuuluvaid teid 91,5 km. Kohalikud teed on valdavalt kruusakattega, mustkattega teid on 24,4 km. Võiküla tee, Soonda küla vaheline tee ja osaliselt Kuivastu külatee on kaetud munakivisillutisega.

Teede tolmuvaba katte alla viimisel on prioriteetsed suurema liikluskoormusega teelõigud, arvestades majapidamiste ja ettevõtete paiknemist, jalgratta- ja jalgteede paiknemist, ühistranspordi marsruute. Perspektiivsed tolmuvaba kattega teed kinnitatakse teehoiukavaga.

Teeregistri kaarte on võimalik vaadata Transpordiameti või Maa-ameti kodulehelt.

Muhu valla teehoiukava 2021-2024

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP