3.12.21

Teede talvine hooldus

Lumelükkajad Muhu vallas 2020-2023

 

Teenuspakkuja

Esindaja  

Kontakt

Piirkond

Muhu Varahalduse OÜ

Erkki Noor

5097679

Koguva, Rootsivere, Igaküla, Rinsi, Päelda, Paenase, Külasema, Põitse, Tamse,  Mõisaküla, Pallasmaa, Nõmmküla, Rannaküla, Rebaski, Kallaste, Tupenurme, Kapi, Nautse, 

Aarne Jõgi FIE

Aarne Jõgi

5114782

Pädaste, Simiste, Raegma, Rässa, Oina, Tusti, Pärase, Hellamaa, Võlla, Mõega, Tika tee, Kuivastu küla, Võiküla

Collester OÜ

Paavo Aavik

5067502

Soonda, Mäla, Targa, Kantsi, Liiva kaupluse  ja Liiva keskuse parklad, Liiva tankla, Piiri, Leeskopa, Vanamõisa, Nurme, Aljava, Linnuse

Jaaguauto OÜ      

Mati Valk

53465977

Liiva, Levalõpme, Lepiku,  Viiraküla, Rinsi kalmistu, Sepamäe kalmistu, Ridasi, lasteaia/kooli sisesed kõnniteed

Tamse Mõis OÜ

Priit Saartok

5017029

Lõetsa, Lalli, Raugi, Vahtraste

Tarvi Valdmets FIE

Tarvi Valdmets

56470432

Lehtmetsa, Laheküla, Suuremõisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo Veljo Tammik, tel 5198 5630

Muhu valla teedevõrk

Muhu valla territooriumil on 2021. a alguse seisuga 80,446 km riigimaanteid. Teestiku peateljeks on valda läbiv Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee nr 10. Ülejäänud riigimaanteed on kõrval maanteed. Mustkattega (tolmuvaba kattega) on 76,036 km riigiteid.

Kohalike teede (valla- ja avalikuks kasutuseks määratud erateed) kogupikkus Muhu vallas on 133,6 km, vallale kuuluvaid teid 91,5 km. Kohalikud teed on valdavalt kruusakattega, mustkattega teid on 24,4 km. Võiküla tee, Soonda küla vaheline tee ja osaliselt Kuivastu külatee on kaetud munakivisillutisega.

Teede tolmuvaba katte alla viimisel on prioriteetsed suurema liikluskoormusega teelõigud, arvestades majapidamiste ja ettevõtete paiknemist, jalgratta- ja jalgteede paiknemist, ühistranspordi marsruute. Perspektiivsed tolmuvaba kattega teed kinnitatakse teehoiukavaga.

2021. aastaks kavandatud suuremad teetööd:

Tee nimi

Tee number

Lõigu pikkus (m)

Tööde kirjeldus

Oina külatee I etapp

4780017

1250

kahekordne pindamine

Külasema külatee (Külasema-Põitse tee)

4780042

1050

kahekordne pindamine

Kallaste külatee

4780032

1000

kahekordne pindamine

Sepamäe kalmistutee

4780040

1000

kahekordne pindamine

Võrkaia sadamatee

4780049

400

kahekordne pindamine

 

Tee number tabelis viitab tee numbrile teeregistris. Teeregistri kaarte on võimalik vaadata Transpordiameti või Maa-ameti kodulehelt.

Eelnev tekst ja tabel on väljavõte teehoiukavast, mille täisversiooni leiate siit: Muhu valla teehoiukava 2021-2024

 

Toimetaja: PIRET LANG